Szakdolgozat, diplomadolgozat, záróvizsga

Tájékoztatók     Formai követelmények      Nyilatkozatok        Titkosítás       Bírálati lapok     További információk...

Szakdolgozat, diplomadolgozat, záródolgozat, portfólió készítési útmutatók

A hallgatónak a záróvizsga részeként

  • felsőoktatási szakképzésben – amennyiben erről a képzési és kimeneti követelmények vagy a képzés mintatanterve rendelkezik – záródolgozatot vagy portfóliót vagy szakdolgozatot;
  • alapképzésben szakdolgozatot;
  • pedagógus képzésben portfóliót;
  • mesterképzésben és osztatlan képzésben diplomadolgozatot kell készítenie.

Szakirányú továbbképzésben – a képzési és kimeneti követelmények szerint – szakdolgozat vagy diplomadolgozat készítése írható elő.

Tájékoztatók

Szakdolgozat leadási tájékoztató hallgatóknak (utolsó módosítás: 2022. október 27.) (PDF)

Szakdolgozat leadási és kezelési tájékoztató munkatársaknak (utolsó módosítás: 2022. november 9.) (PDF)

Technikai segédlet bírálóknak (utolsó: 2022. november 7.) (PDF)

Útmutató az Ouriginal (Urkund) szövegegyezőség vizsgáló program használatához (PDF)

Formai követelmények

A dolgozat formai és tartalmi követelményeit a korábbi kari szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutatók tartalmazzák, melyek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. függelékét képezik és melyek a 2022/23. tanév őszi félévében benyújtott dolgozatokra alkalmazhatók.

A volt Agrár- és Környezettudományi Kar (Kaposvár) útmutatója  (word) (PDF)

A volt Élelmiszertudományi Kar (Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet) útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Gazdaságtudományi Kar (Kaposvár) útmutatója (word) (PDF)

A volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő, Budapest) útmutatója (word) (PDF)

A volt Georgikon Kar (Keszthely) útmutatója (word) (PDF)

A volt Gépészmérnöki Kar (Gödöllő) útmutatója (word) (PDF)

A volt Károly Róbert Kar (Gyöngyös) útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Kertészettudományi Kar (Budapest) útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllő) útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Pedagógiai Kar (Neveléstudományi Intézet, Kaposvár) útmutatója (word) (PDF)

A volt Rippl-Rónai Művészeti Kar (Rippl-Rónai Művészeti Intézet, Kaposvár) útmutatója (word) (PDF)

A volt Tájépítészeti és Településtervezési Kar (Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Budapest) útmutatója (word) (PDF)

A Selye János Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közös vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakja (Komárno - Gödöllő) szakdolgozat készítési útmutatója (PDF)

Nyilatkozatok

Eredetiségi, hozzáférési és szellemi tulajdonkezelési nyilatkozat (hallgató által kitöltendő) (word)

Konzultációs nyilatkozat (konzulens által kitöltendő) (word)

Szakdolgozat/diplomadolgozat titkosítási kérelem (word) (PDF)

A dolgozat titkosítása

Lehetőség van a szakdolgozatban/diplomamunkában megjelenő egyes céginformációk bizalmas kezelésére. Ennek megjelenési módjai:

a) Amennyiben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes gazdálkodási vagy egyéb mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai, úgy azt a szóban forgó adatok megváltoztatásával vagy kipontozásával (esetleg „xxxx” jelsorozattal a nagyságrend sejtetésével) jelzi, feltéve, hogy ez a dolgozat értelmezését nem veszélyezteti.

b) Amennyiben a hallgató vagy a szóban forgó szervezet vezetése ezt igényli lehetőség van a dolgozatban a szervezet nevének megváltoztatására vagy eltorzítására.

c) Ha az a) vagy b) pontban felsorolt technikák nem bizonyulnak elegendőnek, lehetőség van az elkészült dolgozat titkosítására is. Ez esetben a dolgozat a sikeres védés után BIZALMAS/NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal a megtekinthető és kölcsönözhető dolgozatoktól elkülönítve, külön kerül megőrzésre. A megőrzés 5 évre szól és ebben az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. A titkosítási kérelemmel érkező dolgozatok esetében a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak kiválasztásánál alapkövetelmény a maximális diszkréció biztosítása és mindenfajta üzleti érdekeltség kizárása.

A dolgozat titkosítását a hallgató kérheti. A dolgozat titkosítására vonatkozó kérelem sablont a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7. sz. függelék tartalmazza. A kérelmet a szakfelelős bírálja el.

Bírálati lapok

Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

Budai Campus (word)
Kaposvári Campus (word)
Károly Róbert Campus - portfólió bírálati lap (word), szakdolgozat, diplomadolgozat bírálati lap (word), angol nyelvű bírálati lap (word)
Szent István Campus (word)

Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet

Georgikon Campus (word)
Kaposvári Campus (word)
Szent István Campus (word)

Állattenyésztési Tudományok Intézet

Georgikon Campus (word)
Kaposvári Campus (word)
Szent István Campus (word)

Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet (Budai Campus)

Szakdolgozat bírálati lap (word)
Diplomadolgozat bírálati lap (word)

Élettani és Takarmányozási Intézet

Georgikon Campus (word)
Kaposvári Campus (word)
Szent István Campus (word)

Genetika és Biotechnológia Intézet

Budai Campus (word)
Szent István Campus (word)

Kertészettudományi Intézet

Budai Campus (word)
Georgikon Campus (word)
Károly Róbert Campus - portfólió bírálati lap (word), szakdolgozat, diplomadolgozat bírálati lap (word)
Szent István Campus (word)

Környezettudományi Intézet

Budai Campus (word)
Georgikon Campus (word)
Szent István Campus (word)

Műszaki Intézet (Szent István Campus) (word)

Neveléstudományi Intézet (Kaposvári Campus)

Szakdolgozat bírálati lap (word)
Portfólió bírálati lap (word)

Növénytermesztési-tudományok Intézet

Georgikon Campus (word)
Kaposvári Campus (word)
Károly Róbert Campus - portfólió bírálati lap (word), szakdolgozat, diplomadolgozat bírálati lap (word), angol nyelvű bírálati lap (word)
Szent István Campus (word)

Növényvédelmi Intézet

Budai Campus (word)
Georgikon Campus - magyar nyelvű bírálati lap (word), angol nyelvű bírálati lap (word)
Szent István Campus (word)

Rippl-Rónai Művészeti Intézet (Kaposvári Campus)

Szőlészeti és Borászati Intézet

Budai Campus (word)
Georgikon Campus (word)
Károly Róbert Campus - portfólió bírálati lap (word), szakdolgozat, diplomadolgozat bírálati lap (word)

Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet (Budapest)

Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak (XLSX)
Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak - magyar nyelvű bírálati lap (word), angol nyelvű bírálati lap (xlsx)
Tájépítészmérnöki mesterképzési szak (word)
Településmérnöki mesterképzési szak (word)
Favizsgáló és faápoló szakmérnök/Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szak (word)

Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet

Georgikon Campus (word)
Kaposvári Campus (word)
Károly Róbert Campus - szakdolgozat, diplomadolgozat bírálati lap (word)
Szent István Campus (word)

Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

Budai Campus (word)
Georgikon Campus (word)
Kaposvári Campus (word)
Károly Róbert Campus - portfólió bírálati lap (word), szakdolgozat, diplomadolgozat bírálati lap (word), angol nyelvű bírálati lap (word)
Szent István Campus (word)

További információk az egyes campusok honlapján

Budai Campus

Georgikon Campus

Kaposvári Campus

Károly Róbert Campus

Szent István Campus