Szakdolgozat, diplomadolgozat, záróvizsga

Szakdolgozat, diplomadolgozat, záródolgozat, portfólió készítési útmutatók

A hallgatónak a záróvizsga részeként

  • felsőoktatási szakképzésben – amennyiben erről a képzési és kimeneti követelmények vagy a képzés mintatanterve rendelkezik – záródolgozatot vagy portfóliót vagy szakdolgozatot;
  • alapképzésben szakdolgozatot;
  • pedagógus képzésben portfóliót;
  • mesterképzésben és osztatlan képzésben diplomadolgozatot kell készítenie.

Szakirányú továbbképzésben – a képzési és kimeneti követelmények szerint – szakdolgozat vagy diplomadolgozat készítése írható elő.

A dolgozat formai és tartalmi követelményeit a korábbi kari szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutatók tartalmazzák, melyek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. függelékét képezik és melyek a 2021/22. tanév tavaszi félévében benyújtott dolgozatokra alkalmazhatók.

A volt Agrár- és Környezettudományi Kar útmutatója  (word) (PDF)

A volt Élelmiszertudományi Kar útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Gazdaságtudományi Kar (Kaposvár) útmutatója (word) (PDF)

A volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő, Budapest) útmutatója (word) (PDF)

A volt Georgikon Kar útmutatója (word) (PDF)

A volt Gépészmérnöki Kar útmutatója (word) (PDF)

A volt Károly Róbert Kar útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Kertészettudományi Kar útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Pedagógiai Kar útmutatója (word) (PDF)

A volt Rippl-Rónai Művészeti Kar útmutatója (word) (PDF)

A volt Tájépítészeti és Településtervezési Kar útmutatója (word) (PDF)

A Selye János Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közös vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakja (Komárno - Gödöllő) szakdolgozat készítési útmutatója (PDF)

A dolgozat titkosítása

Lehetőség van a szakdolgozatban/diplomamunkában megjelenő egyes céginformációk bizalmas kezelésére. Ennek megjelenési módjai:

a) Amennyiben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes gazdálkodási vagy egyéb mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai, úgy azt a szóban forgó adatok megváltoztatásával vagy kipontozásával (esetleg „xxxx” jelsorozattal a nagyságrend sejtetésével) jelzi, feltéve, hogy ez a dolgozat értelmezését nem veszélyezteti.

b) Amennyiben a hallgató vagy a szóban forgó szervezet vezetése ezt igényli lehetőség van a dolgozatban a szervezet nevének megváltoztatására vagy eltorzítására.

c) Ha az a) vagy b) pontban felsorolt technikák nem bizonyulnak elegendőnek, lehetőség van az elkészült dolgozat titkosítására is. Ez esetben a dolgozat a sikeres védés után BIZALMAS/NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal a megtekinthető és kölcsönözhető dolgozatoktól elkülönítve, külön kerül megőrzésre. A megőrzés 5 évre szól és ebben az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. A titkosítási kérelemmel érkező dolgozatok esetében a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak kiválasztásánál alapkövetelmény a maximális diszkréció biztosítása és mindenfajta üzleti érdekeltség kizárása.

A dolgozat titkosítását a hallgató kérheti. A dolgozat titkosítására vonatkozó kérelem sablont a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7. sz. függelék tartalmazza. A kérelmet a szakfelelős bírálja el.

Szakdolgozat/diplomadolgozat titkosítási kérelem (word) (PDF)

2020/21. tanév tavaszi félév szakdolgozat/diplomadolgozat benyújtással és záróvizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók

Az információk folyamatosan kerülnek feltöltésre.

Szakdolgozat/diplomadolgozat leadásával kapcsolatos információk a volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatói részére (PDF)

Szakdolgozat/diplomadolgozat leadásával kapcsolatos információk a volt Gépészmérnöki Kar hallgatói részére (PDF)

Szakdolgozat/diplomadolgozat leadásával kapcsolatos információk a volt Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar hallgatói részére (PDF)

További információk az egyes campusok honlapján

Budai Campus:

Záróvizsga beosztások

Záróvizsga információk

Georgikon Campus

Kaposvári Campus

Károly Róbert Campus

Szent István Campus

A volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Karhoz tartozó szakok esetén a Thesis felület elérhetősége:  https://thesis.gtk.szie.hu/

A Műszaki Intézethez (volt Gépészmérnöki Karhoz) tartozó szakok esetén a Thesis felület elérhetősége: https://gek.thesis.szie.hu/