Diákigazolvány

Vészhelyzet meghosszabbítása 2021.április 8-ig


Tájékoztatás a Diákigazolványok/Igazolások érvényességéről

Az Oktatási Hivatal tájékoztatás alapján a 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek".

"A fenti rendelkezés értelmében, a 2020. november 4-én vagy azt követően, a veszélyhelyzet megszűnéséig kiállított, illetve kiállításra kerülő, diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolások a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek, a kiállított igazoláson megjelenő érvényességi időtől függetlenül."

A rendelet értelmében mindazon aktív vagy lezárt jogviszonnyal rendelkező hallgatók (a jogviszony lezárása a 2019/2020. tanévben történt), akinek a diákigazolványára a
- 2019/2020. I féléves vagy
- 2019/2020. II. féléves vagy
- 2020/2021. I. féléves érvényesítő matrica került felragasztásra
a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig vehetik igénybe az utazási kedvezményeket.

A diákigazolványt helyettesítő érvényes, eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó kinyomtatott igazolásokat a közlekedési szolgáltatók továbbra is elfogadják.

500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

 

 

Diákigazolvány portál

Gödöllő, 2021.02.19.

SZIE Oktatási Igazgatóság  


https://koronavirus.gov.hu/cikkek/idopontfoglalas-kell-kormanyhivatali-u...

A Diákigazolvány igénylésheze szükséges NEK adatlap 5 évig érvényes. Új NEK adatlapot az Okmányiroda állít ki. - A Kormányablak 2020. november 11-től csak időpontra érkező ügyfeleket fogadhat. Időpontot a 1818 telefonszámon vagy a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/kormanyablak-valasztas oldalon lehet foglalni.

Gödöllő, 2020. 11.11.

 


 

Diákigazolvány érvényesítése, új diákigazolvány átvétele - 2020/21/1 félév

A Szent István Egyetem Campusain  2020. október 15-től megkezdődött a 2020/2021. tanév I. félévére szóló felsőoktatási diákigazolvány érvényesítő matricák kiosztása.

A diákigazolvány átvétele és érvényesítése csak személyesen történhet, a diákigazolványra az érvényesítő matrica felragasztását csak az intézmény által kijelölt ügyintéző végezheti!

 

SZIE Gödöllői Campuson a Diákigazolvány matrica ügyintétézés 2020. február 12-től 2020. március 15-ig szünetel!

 

SZIE Gödöllői Campus Hallgatói Szolgáltatási Osztály  (HSZO) 2020. november 2-től 2020. december 15-ig:
kedd 900-1200
szerda 900-1200 és 1300-1500
péntek 900-1200 óra között
Gödöllő, Páter K. u. 1. Földszint  42. és 46-os szoba.

 

SZIE Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet (Tessedik Campus) TO
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. Szerda 8.00-12.00, majd du. 13.00-15.00 óra között.

 

SZIE Budai Campus Tanulmányi Osztály
Október 30-ig: hétfő-szerda-péntek 9.00-12.00-ig
November 2-től: szerda 9.00-12.00-ig

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
K. épület 204, 208, 223. szoba

Élelmiszertudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
K. épület 207. szoba

Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
K. épület 205. szoba

Tájépítészeti és Településtervezési Kar
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
K. épület 206. szoba

 

 

SZIE Károly Róbert Campus
Tanulmányi Osztály
3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36. "A" épület 2.001 iroda
Szerda 9.00 és 11.30  óra között

 

SZIE Kaposvári Campus Tanulmányi Osztály
Csütörtök 12:00 és 15:00 óra között

Pedagógiai Kar
Gazdaságtudományi Kar
Agrár- és Környezettudományi Kar
Kaposvár, Guba S. u. 40. Kör épület 1. emelet 101. iroda

Rippl-Rónai Művészeti Kar
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10. I. emelet

 

SZIE Geoorgikon Campus Oktatási Igazgatósága
8360. Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A. épület, II. emelet
2020. október 20. 09.00- 11.00 és 13.00- 15.00
2020. október 21. 09.00- 11.00 és 13.00- 15.00
2020. november 03. 09.00- 11.00 és 13.00- 15.00
2020. november 04. 09.00- 11.00 és 13.00- 15.00

 

 

Gödöllő, 2020.10.15.

 


 

Diákigazolvány ügyintézés

A diákigazolvány igénylését, kiadását, visszavonását és érvényesítését a 362/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról (továbbiakban diákigazolványok) szabályozza. (362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról)

Diákigazolvány igénylésre a Szent István Egyetem aktív jogviszonyú hallgatója jogosult. A hallgatók első diákigazolvány-igénylésüket ingyenesen nyújthatják be elektronikusan a Neptun rendszeren keresztül a NEK adatlap alapján.

A diákigazolvány igénylés oka lehet még: adatváltozás, előző igazolvány sérülése, elvesztés. A diákigazolvány időbeli korlátozás nélkül igényelhető.

 

A diákigazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egy hallgatónak egyszerre csak egy felsőoktatási diákigazolványa lehet. Amennyiben több intézményben tanul egyszerre, vagy intézményen belül másik képzésen is, vagy képzései több telephelyen (városban) folynak, ezt kérheti feltüntetni az igényelt diákigazolványon. A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyben aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik. Ha több tagozaton tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), akkor a jobb kedvezményeket biztosító igazolványt használhatja.

A 362/2011 Kormányrendelet 3§ (1) alapján az "oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig érvényesek".

 

Diákigazolvány igénylés menete:

Okmányiroda felkeresése

NEK adatlap – Neptun

Diákigazolvány igénylés rögzítése a Neptuba

Igazolás utazási kedvezmény igénybevételéhez

Hibás igénylés javítása

Diákigazolvány átvétele

Diákigazolvány érvényesítse

Diákigazolványon található adatok változása

Diákigazolvány elvesztése, sérülése

Diákigazolvány bevonása, érvényesség vége

 

Okmányiroda felkeresése

A diákigazolvány ügyintézés alapja a NEK adatlap, mely a jelenlegi rendelet alapján 5 évig érvényes. A NEK adatlapot az Okmányiroda állítja ki, ahol rögzítik a hallgató személyes adatait, fényképét és aláírását. A NEK adatlapon szereplő téves adatokat csak az Okmányirodában tudják javítani!

 

NEK adatlap – Neptun

A NEK adatlap birtokában – a diákigazolvány igénylés rögzítése előtt - a hallgató kötelessége összehasonlítani Neptunban található adatokat a NEK adatlapon található adatokkal. Amennyiben az adatokban eltérést tapasztal, akkor fel kell keresni a Tanulmányi Osztályt, és kérni a nem megfelelő adatok javítását.

 

Diákigazolvány igénylés rögzítése a Neptuba

A diákigazolvány igénylést a Neptunban az Ügyintézés / Diákigazolvány igénylés menüponton történik a NEK azonosító megadásával. A diákigazolvány igénylés oka lehet: első igénylés, adatváltozás, előző igazolvány sérülése, elvesztés.

Amennyiben több karra, tagozatra is jogosult igazolványt igényelni, akkor igénylés előtt ellenőrizni szükséges, hogy megfelelő képzésen állva adja le az igénylését. Az igénylés rögzítésével a kar és tagozat automatikusan kerül hozzárendelésre az igényléshez.

A diákigazolványhoz csak a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő bejelentett érvényes címet lehet megadni, egyéb cím megadása esetén az igénylés visszautasításra kerül!

A felületen a javasolt Üzenet típus beállítás: "Minden". Amennyiben az igénylés sikertelen, az igénylés FIR státusza: "NEK gyártás visszautasítva", ha az igénylés sikeres a FIR státusza: "Legyártott kártya". Az elkészült Diákigazolvány adatai a Saját adatok -> Személyes adatok -> Diákigazolvány fülön találhatóak.

 

Igazolás utazási kedvezmény igénybevételéhez

A hallgató érvényes diákigazolvány igényléssel utazási kedvezményre jogosító diákigazolványt helyettesítő igazolást, azaz ideiglenes diákigazolványt igényelhet a Tanulmányi Osztályon, amíg az állandó igazolvány el nem készül.

Diákigazolvány igénylése nélkül állítható ki a 60 napig érvényes igazolás annak a nem magyar állampolgárságú hallgatónak, aki tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait, valamint az intézményt váltó hallgatónak, akit – az előző intézményből történő kijelentés hiánya miatt – nem tud bejelenteni az intézmény, és így igénylést sem tud továbbítani részére.

 

Hibás igénylés javítása

Az igénylés állapotát nyomon követheti a tanulmányi rendszeren keresztül, vagy a www.diakigazolvany.hu oldalon az oktatási azonosító megadásával.

A NEK gyártás visszautasítva állapot azt jelenti, hogy az igénylés hibás.

A hiba leírását a Neptunba belépve az Ügyintézés / Diákigazolvány ügyintézés / Hibaleírás gombra kattintva tekintheti meg. Amennyiben nem látja a hiba okát, akkor kérjen segítséget a diákigazolvány ügyintézésének helyén. A hiba javítása után az igénylés újra továbbításra kerül az OH felé.

 

Diákigazolvány átvétele

A diákigazolványok az igénylés leadásától számított 45-60 nap alatt készülnek el. Az elkészült igazolványokat az Oktatási Hivatal az Intézménybe postázza. Az igénylési folyamat állapotát a Neptun hallgatói webes felületén a hallgató követheti, ahol tájékozódhat arról is, hogy elkészült-e már a diákigazolvány. A diákigazolvány átvélteléről a Neptunban üzenet kerül kiküldésre.

 

Diákigazolvány érvényesítse

A diákigazolványokat aktív jogviszony esetén minden félévben érvényesítő matricával látjuk el, mely tartalmazza érvényességének időtartamát, a matrica sorszámát és az intézmény betűkódját. Az érvényesség határideje az I. féléves érvényesítő matrica esetén március 31. napja, a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja. Egy adott félévben egy érvényesítő matricára jogosult a hallgató. A matrica elvesztése esetén eljárási díjat kell fizetnie, melynek összege 3500 Ft.

 

Diákigazolványon található adatok változása

Amennyiben a személyi adataiban illetve a lakcímében változás következik be, új diákigazolványt kell igényelnie. Tagozatváltáskor is szükséges új diákigazolványt igényelni!

 

Diákigazolvány elvesztése, sérülése

Ha a diákigazolvány elveszett, ellopták, megrongálódott, megsemmisült, azt jelezni kell a Tanulmányi Osztályon, és egyúttal új igazolványt igényelhet elektronikusan, a Neptunon keresztül. A megrongálódott diákigazolványt le kell adni, egyéb esetben nyilatkozni kell az elvesztésről, eltulajdonításról. Mivel adott félévben egy érvényesítő matricára jogosult a hallgató, a diákigazolvány elvesztése illetve sérülése esetén a matrica is sérül illetve elveszik, így díjat kell fizetnie, melynek összege 3500 Ft.

 

Diákigazolvány bevonása, érvényesség vége

A hallgatói jogviszony megszűnésével a diákigazolványt be kell vonni. A jogviszony megszűnés tényét az Egyetem lejelenti az Oktatási Hivatal felé. Az érvényesített diákigazolvány használatára őszi félév esetén március 31-ig, tavaszi félév esetén október 31-ig jogosult a hallgató. Amennyiben a jogosultsági időn belül az igazolványt a hallgató elveszti, helyette igazolás állítható ki.