Diákigazolvány

Utazási kedvezmények

2021/22/2 félévi diákigazolvány érvényesítő matricák átvétele
 
► Tájékoztató a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról
 
► Tájékoztató az igényelt Diákigazolvány átvételéről
 
► Tájékoztatás a Diákigazolványok/Igazolások érvényességéről
 
► Diákigazolvány ügyintézés

 


 

Utazási kedvezmények

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Érvényes diákigazolványukkal a jogosultak kereskedelmi kedvezményeket, valamint állam által garantált utazási és kulturális vehetnek igénybe. Az EYCA logót tartalmazó diákigazolványokkal nemzetközi kedvezmények is igénybe vehetők.

A diákigazolvánnyal igénybe vehető utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet  szabályozza.

3. § (1)  Óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:

b)  ha az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik,

bc) a felsőoktatási intézmények nappali és esti tanrendben részt vevő hallgatója:
1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,
2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között, kedvezményes bérlettel,

 bd) a felsőoktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő hallgatója a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel;

1. melléklet a 85/2004. (IV. 25. Korm. rendelethez): A belföldi menetrend szerint közforgalmi közlekedésben utazót megillető közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény mértéke

 


2021/22/2 félévi diákigazolvány érvényesítő matricák átvétele 2022. március 16-tól!

 

Tisztelt Hallgatók!

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló törvény alapján a lejárt okmányok érvényessége ismét meghosszabbodott, az új határidő: 2022. június 30.

A rendelet értelmében mindazon aktív vagy lezárt jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akinek a diákigazolványára a
- 2019/2020. I. vagy II. féléves vagy
- 2020/2021. I. vagy II. féléves vagy
- 2021/2022. I. féléves érvényesítő matrica került felragasztásra
a diákigazolvány érvényességének vége: 2022. június 30.

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek diákigazolvánnyal és a 2021/22/2. félévben aktív jogviszonyúak, a második féléves diákigazolvány érvényesítő matricát 2022. március 16-tól a Tanulmányi Osztályon fogadóidőben tudják személyesen átvenni.
Fogadóidő: hétfő, szerda és péntek, 9:00-12:00.
A diákigazolvány érvényesítő matrica postázására nincs lehetőség!

Felhívom figyelmüket, hogy a 4/2022. (II.4.) számú rektori utasítás alapján a tanulmányi osztályokon ügyfélfogadási időben minden olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, kötelező a maszk használata. Kérjük az utasítás betartását!

Üdvözlettel:

Oktatási Igazgatóság

--------------------------

Dear Students,

For your information: from 16th March the stickers for permanent student ID will be available in the Registrar’s Office during the personal reception hours.
Stickers for 2021/22/1 semester are valid until 30th June 2022.

The personal reception hours on the Registrar’s Office of Educational Directorate:
Monday, Wednesday and Friday from 9:00 to 12:00.
Taking an appointment in advance may be needed.

Based on the Rector’s Decree, the use of a mask is mandatory in the Registrar’s Office. Please follow the instructions!

Educational Directorate 

 

 


 

Tájékoztató a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1.§ 10. a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a hatályvesztéséig meghosszabbította!!!

 


Tájékoztató az igényelt Diákigazolvány átvételéről

Tisztelt Hallgatók!

 Az intézménybe érkezett diákigazolvány átvétel és diákigazolvány érvényesítés az alábbiak szerint lehetséges: a diákigazolvány átvétele és érvényesítése csak személyesen történhet a hallgatói félfogadási időszakokban!

Információ a félfogadásról a Kezdőlapon!

2021.09.29.

MATE Oktatási Igazgatóság

 


 

Tájékoztatás a Diákigazolványok/Igazolások érvényességéről

Az Oktatási Hivatal tájékoztatás alapján a 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet  (a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról)  1. § (1) bekezdése szerint „a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek".

 

"A fenti rendelkezés értelmében, a 2020. november 4-én vagy azt követően, a veszélyhelyzet megszűnéséig kiállított, illetve kiállításra kerülő, diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolások a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek, a kiállított igazoláson megjelenő érvényességi időtől függetlenül."

A diákigazolványt helyettesítő érvényes, eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó kinyomtatott igazolásokat a közlekedési szolgáltatók továbbra is elfogadják.
A rendelet értelmében mindazon aktív vagy lezárt jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akinek a diákigazolványára a
- 2019/2020. I. vagy II. féléves vagy
- 2020/2021. I. vagy II. féléves vagy
- 2021/2022. I. féléves érvényesítő matrica került felragasztásra
a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig vehetik igénybe az utazási kedvezményeket.

 

További információk: Diákigazolvány portál

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 13 § (4) pontja alapján abban az esetben, ha a
- hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig.
- hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig.

 

Gödöllő, 2021.06.15.

MATE Oktatási Igazgatóság  

 

 


 

Diákigazolvány ügyintézés

 

A diákigazolvány igénylését, kiadását, visszavonását és érvényesítését a 362/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról (továbbiakban diákigazolványok) szabályozza. (362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról)

Diákigazolvány igénylésre a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem aktív jogviszonyú hallgatója jogosult. A hallgatók első diákigazolvány-igénylésüket ingyenesen nyújthatják be elektronikusan a Neptun rendszeren keresztül a NEK adatlap alapján.

A diákigazolvány igénylés oka lehet még: adatváltozás, előző igazolvány sérülése, elvesztés. A diákigazolvány időbeli korlátozás nélkül igényelhető.

 

A diákigazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egy hallgatónak egyszerre csak egy felsőoktatási diákigazolványa lehet. Amennyiben több intézményben tanul egyszerre, vagy intézményen belül másik képzésen is, vagy képzései több telephelyen (városban) folynak, ezt kérheti feltüntetni az igényelt diákigazolványon. A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyben aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik. Ha több tagozaton tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), akkor a jobb kedvezményeket biztosító igazolványt használhatja.

A 362/2011 Kormányrendelet 3§ (1) alapján az "oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig érvényesek".

 

Diákigazolvány igénylés menete:

Okmányiroda felkeresése

NEK adatlap feltöltése a neptunba

Diákigazolvány igénylés rögzítése a Neptuba

Igazolás utazási kedvezmény igénybevételéhez

Hibás igénylés javítása

Diákigazolvány átvétele

Diákigazolvány érvényesítése

Diákigazolványon található adatok változása

Diákigazolvány elvesztése, sérülése

Diákigazolvány bevonása, érvényesség vége

 

Okmányiroda felkeresése

A diákigazolvány ügyintézés alapja a NEK adatlap, mely a jelenlegi rendelet alapján 5 évig érvényes. A NEK adatlapot az Okmányiroda állítja ki, ahol rögzítik a hallgató személyes adatait, fényképét és aláírását. A NEK adatlapon szereplő téves adatokat csak az Okmányirodában tudják javítani!

 

NEK adatlap – Neptun

A NEK adatlap birtokában – a diákigazolvány igénylés rögzítése előtt - a hallgató kötelessége összehasonlítani Neptunban található adatokat a NEK adatlapon található adatokkal. Amennyiben az adatokban eltérést tapasztal, akkor fel kell keresni a Tanulmányi Osztályt, és kérni a nem megfelelő adatok javítását.

A NEK adatlapot az igénylés rögzítése előtt fel kell tölteni a Neptunba. NEK adatlap feltöltése az Információ - Dokumentumok menüponton lehetséges. (Választandó dokumentum típusa: NEK adatlap!)

 

Diákigazolvány igénylés rögzítése a Neptuba

A diákigazolvány igénylést a Neptunban az Ügyintézés / Diákigazolvány igénylés menüponton történik a NEK azonosító megadásával. A diákigazolvány igénylés oka lehet: első igénylés, adatváltozás, előző igazolvány sérülése, elvesztés.

Amennyiben több karra, tagozatra is jogosult igazolványt igényelni, akkor igénylés előtt ellenőrizni szükséges, hogy megfelelő képzésen állva adja le az igénylését. Az igénylés rögzítésével a kar és tagozat automatikusan kerül hozzárendelésre az igényléshez.

A diákigazolványhoz csak a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő bejelentett érvényes címet lehet megadni, egyéb cím megadása esetén az igénylés visszautasításra kerül!

A felületen a javasolt Üzenet típus beállítás: "Minden". Amennyiben az igénylés sikertelen, az igénylés FIR státusza: "NEK gyártás visszautasítva", ha az igénylés sikeres a FIR státusza: "Legyártott kártya". Az elkészült Diákigazolvány adatai a Saját adatok -> Személyes adatok -> Diákigazolvány fülön találhatóak.

Amennyiben több intézményben tanul egyszerre, vagy intézményen belül másik képzésen is, vagy képzései több telephelyen (városban) folynak, ezt kérheti feltüntetni az igényelt diákigazolványon. A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyben aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik. Ha több tagozaton tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), akkor a jobb kedvezményeket biztosító igazolványt használhatja.

A MATE Campusainak nyomdai kódjai:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Budai Campus, Nyomdai kód: F15632
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Nyomdai kód: F83796
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Nyomdai kód: F00729
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Károly Róbert Campus, Nyomdai kód: F60149
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kisvárdai Képzési Hely, Nyomdai kód: F31241
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nyírbátori Képzési Hely, Nyomdai kód: F30760
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szarvasi Képzési Hely, Nyomdai kód: F98232
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szent István Campus, Nyomdai kód: F25744

 

Igazolás utazási kedvezmény igénybevételéhez

A hallgató érvényes diákigazolvány igényléssel utazási kedvezményre jogosító diákigazolványt helyettesítő igazolást, azaz ideiglenes diákigazolványt igényelhet a Tanulmányi Osztályon, amíg az állandó igazolvány el nem készül.

Diákigazolvány igénylése nélkül állítható ki a 60 napig érvényes igazolás annak a nem magyar állampolgárságú hallgatónak, aki tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait, valamint az intézményt váltó hallgatónak, akit – az előző intézményből történő kijelentés hiánya miatt – nem tud bejelenteni az intézmény, és így igénylést sem tud továbbítani részére.

 

Hibás igénylés javítása

Az igénylés állapotát nyomon követheti a tanulmányi rendszeren keresztül, vagy a www.diakigazolvany.hu oldalon az oktatási azonosító megadásával.

A NEK gyártás visszautasítva állapot azt jelenti, hogy az igénylés hibás.

A hiba leírását a Neptunba belépve az Ügyintézés / Diákigazolvány ügyintézés / Hibaleírás gombra kattintva tekintheti meg. Amennyiben nem látja a hiba okát, akkor kérjen segítséget a diákigazolvány ügyintézésének helyén. A hiba javítása után az igénylés újra továbbításra kerül az OH felé.

 

Diákigazolvány átvétele

A diákigazolványok az igénylés leadásától számított 45-60 nap alatt készülnek el. Az elkészült igazolványokat az Oktatási Hivatal az Intézménybe postázza. Az igénylési folyamat állapotát a Neptun hallgatói webes felületén a hallgató követheti, ahol tájékozódhat arról is, hogy elkészült-e már a diákigazolvány. A diákigazolvány átvételéről a Neptunban üzenet kerül kiküldésre! A Diákigazolvány átvétele csak személyesen lehetséges.

 

Diákigazolvány érvényesítése

A diákigazolványokat aktív jogviszony esetén minden félévben érvényesítő matricával látjuk el, mely tartalmazza érvényességének időtartamát, a matrica sorszámát és az intézmény betűkódját. Az érvényesség határideje az I. féléves érvényesítő matrica esetén március 31. napja, a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja. Egy adott félévben egy érvényesítő matricára jogosult a hallgató. A matrica elvesztése esetén eljárási díjat kell fizetnie, melynek összege 3500 Ft.

 

Diákigazolványon található adatok változása

Amennyiben a személyi adataiban illetve a lakcímében változás következik be, új diákigazolványt kell igényelnie. Tagozatváltáskor illetve képzési hely(telephely) változásakor is új diákigazolványt szükséges igényelni!

 

Diákigazolvány elvesztése, sérülése

Ha a diákigazolvány elveszett, ellopták, megrongálódott, megsemmisült, azt jelezni kell a Tanulmányi Osztályon, és egyúttal új igazolványt igényelhet elektronikusan, a Neptunon keresztül. A megrongálódott diákigazolványt le kell adni, egyéb esetben nyilatkozni kell az elvesztésről, eltulajdonításról. Mivel adott félévben egy érvényesítő matricára jogosult a hallgató, a diákigazolvány elvesztése illetve sérülése esetén a matrica is sérül illetve elveszik, így díjat kell fizetnie, melynek összege 3500 Ft.

 

Diákigazolvány bevonása, érvényesség vége

A hallgatói jogviszony megszűnésével a diákigazolványt be kell vonni. A jogviszony megszűnés tényét az Egyetem lejelenti az Oktatási Hivatal felé. Az érvényesített diákigazolvány használatára őszi félév esetén március 31-ig, tavaszi félév esetén október 31-ig jogosult a hallgató. Amennyiben a jogosultsági időn belül az igazolványt a hallgató elveszti, helyette igazolás állítható ki.