Nyomtatványok

A feltüntetett információk kizárólag tájékoztató jellegűek, mivel a kérelem sablonok megújítás alatt állnak. A jelen kérelem sablonok az új sablonok közzétételig (NEPTUN TR vagy jelen weboldal) használhatóak.

Papír alapon benyújtható kérelmek:

Kizárólag a NEPTUN TR-en keresztül benyújtható kérelmek:

 • Képzésváltás intézményen belül (az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatóknak - képzési hely váltás, munkarend váltás, képzési nyelv váltás)
 • Átsorolási kérelem / Changing the financial status
 • Főigazgatói méltányossági kérelem / Dean's fairness request
 • Kedvezményes tanulmányi rend kérelem / Reduced timetable
 • Kérelem félév státuszának határidőn túli megváltoztatására - aktiválás / Amendment of status of the term after deadline - activate
 • Kérelem félév státuszának határidőn túli megváltoztatására - passziválás / Amendment of status of the term after deadline - passivate
 • Késedelmes bejelentkezés / Registration after deadline
 • Késedelmes tantárgyfelvétel / To take subject after deadline
 • Késedelmes tárgyleadás / Abandon subjects after deadline
 • Önköltségi díj mérséklése / Request form for paying reduced tuition fee
 • Önköltségi díj részletfizetési kérelem / Request form for paying the tuition fee in installments
 • Specializációváltási kérelem / Changing specialization request form