Kedves Hallgató!

Az Oktatási Igazgatóság alaptevékenysége az oktatás támogatása. Ezt a feladatot a felsőoktatásra vonatkozó törvények és rendeletek, valamint a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében rögzített szabályozás alapján látja el.

Felügyeli a Campusokon folyó tanulmányi osztályok tevékenységét, irányítja a hallgatók adatkezelési és ügyviteli feladatainak a végrehajtását, gondoskodik a naprakész üzemeltetésről és az alkalmazottak megfelelő képzéséről.

Az Egyetem egyéb szervezeti egységeivel együttműködve, de önálló szervezeti egységként hajtja végre az ügyviteli, oktatásszervezési és az oktatástámogatási tevékenységeket.

Célunk a hallgatók támogatása a tanulmányaik során felmerülő problémák megoldásában, figyelemmel kísérve tanulmányaikat a sikeres felvételt követő beiratkozástól az oklevél átadásáig.

Sikeres tanulmányi előmenetelt kívánunk Szent-Györgyi Albert gondolataival:

"Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, az igazságok lelkes, pártatlan szeretete. Tudományos kutatómunkánkkal hazafias kötelességünket is teljesítjük, mert hiszen éppen a tudomány, a kultúra az az egyetlen terep, amelyen a versenyt a nagy nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti, megcsillogtatván nevét az emberi történelemben.” 

Oktatási Igazgatóság

Feliratkozás SZIE Oktatási Igazgatóság RSS csatornájára