Tájékoztató elektronikus kérelmekkel kapcsolatban (2022/23. tanév őszi félév)

Tájékoztató

elektronikus kérelmekkel kapcsolatban (2022/23. tanév, őszi félév)

Tisztelt Hallgatók!

A 2022/23. tanév őszi félév megkezdése kapcsán egyes kérelmek benyújtási időszakát és a fontosabb tudnivalókat az alábbi táblázatokban láthatják. Az egyes kérelmeket a NEPTUN TR-ben történő elérhetőségük szerint válogattuk szét.

A díjköteles kérelmek jelentős részénél a kérvény díja a kérvény leadását követően automatikusan kiírásra kerül, de a kérvény csak akkor kerül ügyintézésre, miután a díj befizetése megtörtént. Az automatikus tételkiírású kérelmek közül azokat a kérvényeket, melyek a kérvények leadási határidejéig nem kerülnek befizetésre, érvénytelenítjük.

Egyes kérvényeknél a díjtétel kiírása a kérelem elbírálása során történik meg.

A kérelmi díjak befizetésének módjával kapcsolatban bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: http://oig.uni-mate.hu/Penzugyi-informaciok

A NEPTUN TR Ügyintézés – Kérvények felülete felől indítható kérelmek

Kérelem benyújtásának felülete: NEPTUN TR

Kérelem benyújtásának útvonala: Ügyintézés menüpont, Kérvények almenü pont, a megfelelő kérvény kiválasztása majd leadás.

Kérvény leadását követően a kérvény megtekinthető ugyanezen menüpont Leadott kérvények fülén.

Kérvény megnevezése

Benyújtási időszak

Kapcsolódó díjfizetési kötelezettség

Késedelmes aktiválási kérelem

2022.09.05. - 10.14.

3.000 Ft

Késedelmes passziválási kérelem

2022.09.05. - 10.14.

ingyenes

Rendkívüli passziválási kérelem

2022.10.15. – 2023.01.28.

3.000 Ft

Általános tanulmányi kérelem*

folyamatosan beadható

2.500 Ft/kérelem

Hallgatói jogviszony megszüntetése

folyamatosan beadható

ingyenes

Duális képzésre váltás kérelem

2022.08.25. - 10.14.

ingyenes

Duális képzés leadása kérelem

folyamatosan beadható

ingyenes

Szakdolgozat/diplomadolgozat témaváltási és/vagy konzulens váltási kérelem

Folyamatosan beadható (záróvizsga előtt legkésőbb 6 hónappal adható le)

ingyenes

Átsorolási kérelem önköltséges finanszírozási formára

2022.09.30-ig

ingyenes

Igazoláskérő kérelem (hallgatói jogviszony igazolás, kreditigazolás, törzslap kivonat, ideiglenes diákigazolvány, oklevéligazolás)

folyamatosan beadható

ingyenes, de az igazoláshoz kapcsolódó díjtételt meg kell fizetni

Főigazgatói méltányossági kérelem

folyamatosan beadható

10.000 Ft/kérelem

Tantárgybefogadási kérelem szabadon választható tárgyként

2022.08.25. – 09.25.

- más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgatóknak, továbbá korábbi képzésben (szakon) teljesített tantárgyak befogadása esetén: 3.000 Ft/tantárgy;

- intézményen belüli képzésváltásnál, felsőoktatási szakképzésről alapképzésre történő befogadásnál, a hallgató ugyanazon képzésre történő újrafelvételénél és az Egyetem által engedélyezett részképzés alatt teljesített tantárgyaknál ingyenes

(az eljárási díj utólag kerül kiírásra)

Képzésváltás intézményen belül kérelem (szak, munkarend, telephely)

őszi félvére augusztus 21- ig, tavaszi félévre január 20-ig

5.000 Ft

*Az általános tanulmányi kérelem különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben nyújtható be:

  • 45 kredit feletti tantárgyfelvétel;
  • 4. vagy többedik tantárgyfelvétel (kizárólag a Kaposvári Campus és a Károly Róbert Campus hallgatói részére, ahol 2020/21. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatóknál nem volt korlátozva a tantárgyfelvételek száma);
  • késedelmes specializáció választás;
  • vizsgakurzusos tantárgy felvétele ráépülő tantárgy esetén.

Az általános tanulmányi kérelem nem nyújtható be más kérvénysablonon benyújtható kérelem helyett!

A NEPTUN TR Tanulmányok – Mintatanterv felülete felől indítható kérelmek

Kérelem benyújtásának felülete: NEPTUN TR

Kérelem benyújtásának útvonala: Tanulmányok menüpont, Mintatanterv almenü pont, a megfelelő mintatanterv kiválasztása, majd tantárgyak listázása, a megfelelő tantárgy sorának végén + jelre kattintva Kérvény leadása.

Kérvény leadását követően a kérvény megtekinthető az Ügyintézés – Kérvények menüpont Leadott kérvények fülén.

Kérvény megnevezése

Benyújtási időszak

Kapcsolódó díjfizetési kötelezettség

Késedelmes tantárgyfelvételi kérelem

2022.09.12- 10.14.

3.500 Ft/kérelem

Késedelmes tantárgyleadási kérelem

2022.09.12- 10.14.

3.500 Ft/kérelem

Kurzuskiírási kérelem (csak Keszthelyi Campus, Kaposvári Campus és Károly Róbert Campus)

2022.08.25.-09.02.

ingyenes

Kifogásbejelentő kérelem

2023.02.10-ig

ingyenes

Vizsgaidőszak hosszabbítási kérelem (vizsgaidőszakon kívüli vizsga)

2023.01.29-31.

2.500 Ft/kérelem

Tantárgybefogadási kérelem (mintatanterv szerinti tantárgy helyettesítésére)

2022.08.25. – 09.25.

- más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgatóknak, továbbá korábbi képzésben (szakon) teljesített tantárgyak befogadása esetén: 3.000 Ft/tantárgy;

- intézményen belüli képzésváltásnál, felsőoktatási szakképzésről alapképzésre történő befogadásnál, a hallgató ugyanazon képzésre történő újrafelvételénél és az Egyetem által engedélyezett részképzés alatt teljesített tantárgyaknál ingyenes

(az eljárási díj utólag kerül kiírásra)

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem

2022.08.25. – 09.11.

1.000 Ft/tantárgy

Munkatapasztalat beszámítása iránti kérelem

2022.08.25. – 09.25.

3.000 Ft/kérelem

A NEPTUN TR Pénzügyek – Befizetések felület felől indítható kérelmek

Kérelem benyújtásának felülete: NEPTUN TR

Kérelem benyújtásának útvonala: Pénzügyek menüpont, Befizetések almenü pont, a kiírt tétel sornak végén + jelre kattintva Kérvény leadása.

Kérvény megnevezése

Benyújtási időszak

Kapcsolódó díjfizetési kötelezettség

Önköltségi díj mérséklési kérvény

2022.09.12-ig

ingyenes

Önköltségi díj részletfizetési kérvény

2022.09.12-ig

ingyenes

FONTOS!

A kérvények leadása során - amennyiben az szükséges – minden szükséges mellékletet csatoljanak!

Kérjük, minden esetben ellenőrizzék vissza, hogy a kérvény ténylegesen benyújtásra került! (Ügyintézés – Kérvények menüpont Leadott kérvények fül.)

Gödöllő, 2022. augusztus 19.

Szalai Ferenc
oktatási igazgató

Letölthető tájékoztató (PDF)

Archívum

Letölthető tájékoztató 2021/22. tanév, tavaszi félév (PDF)