2022/23. tanév őszi félév megkezdése

Tájékoztató

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem minden hallgatója részére

a 2022/23. tanév őszi félév megkezdésével kapcsolatban

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2022/23. tanév időbeosztása elérhető az Oktatási Igazgatóság honlapján az alábbi linken: http://oig.uni-mate.hu/content/tanev-idobeosztasa-academic-calendar

I. Beiratkozás/bejelentkezés

A tanév időbeosztása alapján tájékoztatom, hogy az őszi félév bejelentkezési időszaka az alábbiak szerint kezdődik:

Campus

Képzésszint vagy képzések

Bejelentkezés és tantárgyfelvétel kezdete a NEPTUN TR-ben

Szent István Campus (Gödöllő)

két hetes levelező képzések

2022. augusztus 18. (csütörtök) 10.00 óra

Szent István Campus (Gödöllő)

nappali munkarendű képzések

2022. augusztus 25. (csütörtök) 8.00 óra

Szent István Campus (Gödöllő)

hétvégi levelező munkarendű képzések

2022. augusztus 25. (csütörtök) 10.00 óra

Budai Campus (Budapest)

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 12.00 óra

Kaposvári Campus (Kaposvár)

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Georgikon Campus (Keszthely)

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Károly Róbert Campus (Gyöngyös)

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Szarvas

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Kisvárda

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Beregszász

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Csíkszereda

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Komarno

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Székelyudvarhely

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

Zenta

minden képzés

2022. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 óra

A bejelentkezési időszak 2022. szeptember 4-én éjfélkor zárul.

A 2022/23. tanév őszi félévére felvételi eljárás során felvételt nyert hallgatóknak a beiratkozással kapcsolatos információk elérhetők a gólyáknak szóló oldalon: http://oig.uni-mate.hu/content/golyaknak2022osz

Ezúton is felhívjuk a felvételt nyert hallgatók figyelmét a beiratkozási kérelem (és az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók figyelmét a képzési szerződés) kitöltésének fontosságára, továbbá a megküldött és közzétett beiratkozási időpontokban pontosan jelenjenek meg, mert tájékoztatást fognak kapni a tanulmányokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokról, tudnivalókról!

II. Tantárgyfelvétel

A tantárgyfelvételi időszak kezdete az adott campusnál megegyezik a bejelentkezési időszak kezdetével és szeptember 11-én zárul. 2022. augusztus 31. szeptember 1. között fogják az Egyetem munkatársai a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti létszámkorlát alatti szabadon választható tantárgyakat ellenőrizni és letiltani, továbbá az oktató szervezeti egységek jelzése alapján indítani nem kívánt szabadon választható tantárgyakat letiltani. A tantárgyfelvétel az ellenőrzési és letiltási időszak alatt NEM áll le!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tantárgyfelvétel nélkül nem lehet aktív félévet teljesíteni, továbbá tantárgyfelvételre csak abban az esetben van lehetőség, ha aktív félév teljesítésére bejelentkezett. Aktív félévre bejelentkezni, továbbá tantárgyat felvenni csak abban az esetben lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési határidejű aktív befizetési kötelezettsége az Egyetem felé, ideértve a korábbi félévekben keletkezett tartozásokat is.

A tantárgyfelvételt követően a hallgató aktuális órarendje a NEPTUN TR Tanulmányok – Órarend felületen érhető el.

III. Önköltségi/költségtérítési díj megfizetése

Az önköltséges/költségtérítéses hallgatók részére az önköltségi díj megfizetésével és az igényelhető fizetési kedvezményekkel a diákhitellel kapcsolatban, továbbá a díjfizetési módokkal és a számlaigényléssel kapcsolatban is külön tájékoztató került kiadásra, melyek elérhetők a https://oig.uni-mate.hu honlapon.

IV. Szabályzatok és tájékoztatók elérhetősége

A Hallgatói Követelményrendszer egyes szabályzatait és azok mellékleteit (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat, Felvételi Szabályzat, Doktori Szabályzat, Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, Kollégiumi Szabályzat) megtalálja az Egyetem honlapján.

A hatályos szabályzatok MATE azonosítóval és jelszóval történő bejelentkezést követően az alábbi oldalon érhetők el: http://oig.uni-mate.hu/content/szabalyzatok

A tanulmányaikkal kapcsolatos aktuális híreket, TO elérhetőségeket a http://oig.uni-mate.hu oldalon találják.

V. Tájékoztatás MATE azonosítóról és jelszóról és levelezési rendszerről

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen az informatikai rendszerek elérése egységes felhasználói azonosítóval történik. Ezt az azonosítót MATE azonosítónak nevezzük, a hallgatók esetén megegyezik a Neptun azonosítóval.

Az azonosító, illetve a hozzá kapcsolódó e-mail fiók automatikusan létrehozásra kerül a hallgatói jogviszony létrejöttekor. A fiók le van tiltva, aktiválásig nem használható.

Az azonosító aktiválása a https://joker.uni-mate.hu oldalon tehető meg, kezdeti jelszóként az Ne szócska után a felhasználó születési dátumát megadva (pl. Ne19850206). A fiók aktiválása egy kötelező jelszócsere keretében valósul meg.

A levelezési rendszer használatával kapcsolatos tájékoztató elérhető itt: https://it.uni-mate.hu/levelezes

Gödöllő, 2022. augusztus 19.

Szalai Ferenc
oktatási igazgató

Letölthető tájékoztató 2022/23. tanév őszi félév (PDF)

Archívum

Letölthető tájékoztató 2021/22. tanév tavaszi félév (PDF)

Letölthető tájékoztató 2021/22. tanév őszi félév (PDF)

Letölthető tájékoztató 2020/21. tanév tavaszi félév (PDF)

Letölthető tájékoztató 2020/21. tanév őszi félév (PDF)