Szociális helyzetfelmérés, szociális ösztöndíj

A 2020/21. tanév tavaszi félévéhez kapcsolódóan a szociális helyzetfelmérő kérelmek benyújtási időszaka megkezdődött. A szociális helyzetfelmérő kérelmek benyújtása szükséges:

 • szociális ösztöndíj és/vagy alaptámogatás igénylésének szándéka, továbbá
 • az önköltségi díj szociális alapon történő mérséklésére irányuló fizetési kedvezmény eljárás (önköltségi díj mérséklés) igénye
 • továbbá lakhatási célú szociális ösztöndíj igénylése esetén.

A felsorolt esetekben először a szociális helyzet felméréséhez szükséges kérelmet kell leadni, ahol a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat szükséges csatolni a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 4.számú függelékének megfelelően, majd ezt követően adható le a rendszeres szociális ösztöndíj kérelem, az alaptámogatás kérelem, a lakhatási célú szociális ösztöndíj kérelem, továbbá az önköltséges hallgatók esetében az önköltségi díj szociális alapon történő mérséklésére irányuló kérelem.

A Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 4. sz. függeléke: A szociális helyzetfelmérés részletes elemzési rendszere (PDF)

1. sz. melléklet: nyilatkozat formanyomtatvány hozzátartozó részéről (word)

2. sz. melléklet: nyilatkozat formanyomtatvány hallgató részéről (word)

Szociális helyzetfelmérő kérelemmel kapcsolatos határidők (szociális ösztöndíjhoz, alaptámogatáshoz, önköltségmérsékléshez, lakhatási célú szociális ösztöndíjhoz):

 • pályázási időszak: 2021.01.28. (csütörtök) 14:00 óra - 2021.02.08. (hétfő) 23:59 óra
 • hiánypótlási határidő: 2021.02.15. (hétfő) 23:59 óra
 • szociális helyzet pontszám megállapítása és közzététele, határozathozatal: 2021.02.22. (hétfő) 23.59 óra 
 • jogorvoslati időszak: 2021.02.23. (kedd) 2021.02.24. (szerda) 08:00 órától 15 napig (szociális ösztöndíj, alaptámogatás, szociális alapú önköltség mérséklési kérelmet a jogorvoslati kérelem benyújtása mellett is szükséges benyújtani).

Alaptámogatás és rendszeres szociális ösztöndíj pályázat benyújtásával kapcsolatos határidők:

 • pályázási időszak: 2021.02.24. (kedd) 2021.02.24. (szerda) 10:00 óra - 2021.03.02. (kedd) 2021.03.03. (szerda) 23:59 óra
 • szociális ösztöndíj és alaptámogatás megállapító Egyetemi Diákjóléti Bizottság ülés: 2021.03.08-ig (hétfő)
 • szociális ösztöndíjak és alaptámogatások eredményének rögzítése a NEPTUN TR-ben, határozathozatal: 2021.03.09. (kedd) 23:59 óra
 • jogorvoslati időszak: 2021.03.10 8:00 órától 15 napig

A kérvények elérési útvonala a Neptunban: Ügyintézés / Kérvények, "Kitölthető kérvények" tabulátor.

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázni csak a nappali munkarendű, állami ösztöndíjas alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók vagy tanulmányait állami ösztöndíjas képzési formában megkezdő azon önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik még nem merítették ki az állami ösztöndíjas félévek számát. Az ösztöndíj és alaptámogatás pályázathoz aktív hallgatói jogviszony szükséges.

Alaptámogatásra az első alkalommal állami ösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő, szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult hallgató pályázhat. Az alaptámogatás odaítéléséhez a hallgatónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva.

Az önköltségi díj szociális alapon történő mérséklésével kapcsolatos információkat tartalmazó tájékoztató várhatóan 2021. február 1-én lesz elérhető.

A következő elérhetőségeken érdeklődhettek a szociális helyzetfelmérő pályázatokkal kapcsolatban: