Szociális helyzetfelmérés, szociális ösztöndíj

TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS HELYZETFELMÉRÉSRŐL

2022/23. tanév őszi félévében

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Egyetemi Diákjóléti Bizottsága (a továbbiakban: EDJB) elnöke a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat (a továbbiakban: HJT) 37-38. és 40. §-ban foglalt rendelkezések és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdése alapján az alábbi felhívást teszi közzé a 2022/23. tanév őszi félévi szociális helyzetfelméréssel kapcsolatban.

A szociális alapú rendszeres ösztöndíjakhoz (szociális ösztöndíj, alaptámogatás, lakhatási célú szociális ösztöndíj) és az önköltségi díj szociális alapon történő mérsékléséhez a hallgatónak elfogadott szociális helyzetfelmérési kérelemmel kell rendelkeznie.

A kérvény elérési útvonala a NEPTUN TR-ben: Ügyintézés / Kérvények, "Kitölthető kérvények" tabulátor.

SZOCIÁLIS HELYZETFELMÉRÉS

A szociális helyzetfelmérő kérelmek benyújtása szükséges:

 • szociális ösztöndíj és/vagy alaptámogatás igénylésének szándéka, továbbá
 • az önköltségi díj szociális alapon történő mérséklésére irányuló fizetési kedvezmény eljárás (önköltségi díj mérséklés) igénye, továbbá
 • lakhatási célú szociális ösztöndíj igénylése esetén.

A felsorolt esetekben először a szociális helyzet felméréséhez szükséges kérelmet kell leadni, ahol a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat szükséges csatolni a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 4.számú függelékének megfelelően, majd ezt követően adható le a rendszeres szociális ösztöndíj kérelem, az alaptámogatás kérelem, a lakhatási célú szociális ösztöndíj kérelem, továbbá az önköltséges hallgatók esetében az önköltségi díj szociális alapon történő mérséklésére irányuló kérelem.

Azon a 2022/23. tanév őszi félévére felvételt nyert hallgatóknak, akik 2022. augusztus során a kollégiumi jelentkezéshez kapcsolódóan szociális helyzetfelmérő kérelmet nyújtottak be, nem szükséges és nem lehetséges újra leadniuk a szociális helyzetfelmérő kérelmet.

A szociális helyzetfelmérés szabályozási alapja a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 4. sz. függeléke: A szociális helyzetfelmérés részletes elemzési rendszere (PDF) (frissítve: 2022. február 2.)

A 2022/23. tanév őszi félévben a szociális helyzetfelmérésre vonatkozóan az alábbi határidők érvényesek:

 • szociális helyzetfelmérő kérelmek benyújtása: folyamatosan, de legkésőbb 2022. szeptember 9-én (péntek) 15.00 óráig;
 • szociális helyzetfelmérő kérelmek hiánypótlása: 2022. szeptember 16-ig (péntek) 15.00 óráig;
 • szociális helyzetfelmérő kérelmek hiánypótlás feldolgozása, bírálata: 2022. szeptember 21-ig (szerda);
 • az Egyetemi Diákjóléti Bizottság döntése a szociális helyzet pontszámokról: 2022. szeptember 23-ig (péntek);
 • jogorvoslati kérelem benyújtásának időszaka a szociális helyzetfelmérés eredményével szemben: 2022. szeptember 24. (szombat) 8:00 órától 15 napig (szociális ösztöndíj, alaptámogatás, lakhatási célú szociális ösztöndíj és/vagy szociális alapú önköltség mérséklési kérelmet a jogorvoslati kérelem benyújtása mellett is szükséges benyújtani, ezen kérelmek elbírálása során az EDJB a szociális helyzetfelmérés felülbírálatával kapcsolatos döntést figyelembe veszi).

Kapcsolódó dokumentumok:

Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 4. sz. függeléke: A szociális helyzetfelmérés részletes elemzési rendszere (PDF) (frissítve: 2022. február 2.)

1. sz. melléklet: nyilatkozat formanyomtatvány hozzátartozó részéről (word)

2. sz. melléklet: nyilatkozat formanyomtatvány hallgató részéről (word)

3. sz. melléklet: Igazolás rendszeres szociális ösztöndíjhoz a hallgató fogyatékossága vagy egészségügyi állapota alapján (word)

4. sz. melléklet: Nyilatkozat pályázó hallgató egészségi állapotára tekintettel felmerülő költségekről (word)

5. sz. melléklet: Nyilatkozat pályázó hallgatóval egy háztartásban élő természetes személy egészségi állapotára tekintettel felmerülő költségekről (word)

Adatkezelési tájékoztató (PDF)

A következő elérhetőségeken érdeklődhetnek a szociális helyzetfelmérő kérelmekkel kapcsolatban:

Letölthető tájékoztató (PDF)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALAPTÁMOGATÁSRA, RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA ÉS LAKHATÁSI CÉLÚ RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA

2022/23. tanév őszi félévére

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Egyetemi Diákjóléti Bizottsága (a továbbiakban: EDJB) elnöke a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat (a továbbiakban: HJT) 37-38. és 40. §-ban foglalt rendelkezések és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíjra, alaptámogatásra és lakhatási célú rendszeres szociális ösztöndíjra a 2022/23. tanév őszi félévére.

Mindegyik pályázat típushoz a hallgatónak elfogadott szociális helyzetfelmérési kérelemmel kell rendelkeznie. A szociális helyzetfelméréssel kapcsolatban bővebb információ a szociális helyzetfelmérés 2022/23. tanév őszi félévi tájékoztatójában olvasható.

A kérvények elérési útvonala a NEPTUN TR-ben: Ügyintézés / Kérvények, "Kitölthető kérvények" tabulátor.

Az ösztöndíjakhoz aktív hallgatói jogviszony szükséges.

A szociális alapú ösztöndíjak pályázati feltételei

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázni csak a nappali munkarendű, állami ösztöndíjas alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók vagy tanulmányait állami ösztöndíjas képzési formában megkezdő azon önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik még nem merítették ki az állami ösztöndíjas félévek számát.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege a Korm. rendelet 16. §-ban szabályozottak alapján a HJT 38. §-ban foglaltak szerint és a HJT 2. sz. függeléke szerint juttatásfelosztási rend alapján kerül megállapításra.

Alaptámogatásra az első alkalommal állami ösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő, szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult hallgató pályázhat. Az alaptámogatás odaítéléséhez a hallgatónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva.

Az alaptámogatás összege:

 • első alkalommal állami ösztöndíjas teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén: az éves hallgatói normatíva 50%-a;
 • az első alkalommal állami ösztöndíjas mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén: az éves hallgatói normatíva 75%-a.

A lakhatási célú rendszeres szociális ösztöndíjpályázat feltételei:

 • a támogatásban az a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki a Korm. rendelet 2. § (1) bek. g) pontja szerint szociális juttatásra jogosult; továbbá
 • a 2022/23 tanévre kollégiumi jelentkezést nyújtott be, de a pályázott kollégium(ok) befogadó képessége alapján kollégiumi elhelyezésben nem részesült.

Lakhatási célú rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • elutasított kollégiumi férőhely határozata (NEPTUN TR-ből lementve);
 • albérleti szerződés, amely tartalmazza a fizetendő albérleti díjat;
 • helyzetfelmérő kérvény pontszáma (az Oktatási Igazgatóság rögzíti a pályázathoz).

Támogatott pályázatok esetén a lakhatási célú szociális ösztöndíj havi összege: minimum az éves hallgatói normatíva 10%-a, maximum az éves hallgatói normatíva 20%-a.

A pályázatokkal kapcsolatos időszakok:

 • szociális helyzetfelmérés: a szociális helyzetfelmérés eljárási határidői szerint;
 • pályázási időszak: 2022. szeptember 24. (szombat) 10:00 óra - 2022. szeptember 30. (péntek) 15:00 óra
 • rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás és lakhatási célú szociális ösztöndíj megállapító Egyetemi Diákjóléti Bizottság ülés: 2022. október 5-ig (szerda);
 • szociális ösztöndíjak, alaptámogatások és lakhatási célú szociális ösztöndíjak eredményének rögzítése a NEPTUN TR-ben, határozathozatal: 2022. október 7. (péntek) 23:59 óra;
 • jogorvoslati kérelem benyújtásának időszaka a megállapított szociális ösztöndíjjal szemben: 2022 október 8. (szombat) 8:00 órától 15 napig,

Kapcsolódó dokumentumok:

Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 4. sz. függeléke: A szociális helyzetfelmérés részletes elemzési rendszere (PDF) (frissítve: 2022. február 2.)

1. sz. melléklet: nyilatkozat formanyomtatvány hozzátartozó részéről (word)

2. sz. melléklet: nyilatkozat formanyomtatvány hallgató részéről (word)

3. sz. melléklet: Igazolás rendszeres szociális ösztöndíjhoz a hallgató fogyatékossága vagy egészségügyi állapota alapján (word)

4. sz. melléklet: Nyilatkozat pályázó hallgató egészségi állapotára tekintettel felmerülő költségekről (word)

5. sz. melléklet: Nyilatkozat pályázó hallgatóval egy háztartásban élő természetes személy egészségi állapotára tekintettel felmerülő költségekről (word)

Adatkezelési tájékoztató (PDF)

A következő elérhetőségeken érdeklődhetnek a szociális helyzetfelmérő kérelmekkel kapcsolatban:

Letölthető pályázati felhívás (PDF)

Archívum

Pályázati felhívás alaptámogatásra, rendszeres szociális ösztöndíjra és lakhatási célú rendszeres szociális ösztöndíjra A 2021/22. tanév tavaszi félévére (PDF)

Tájékoztató a szociális helyzetfelmérésről 2021/22. tanév tavaszi félév (PDF)

Pályázati felhívás alaptámogatásra, rendszeres szociális ösztöndíjra és lakhatási célú rendszeres szociális ösztöndíjra A 2021/22. tanév őszi félévére (PDF)