Önköltségi díj fizetési tájékoztató

Tájékoztató

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem minden önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatója részére az önköltségi/költségtérítési díj megfizetésével, a diákhitellel és az Egyetemtől kérhető fizetési kedvezményekkel kapcsolatban

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2020/21. tanév tavaszi félév önköltségi/költségtérítési díjának (a továbbiakban együttesen: önköltségi díj) befizetési határideje: 2021. február 22. (hétfő) éjfél.

Az önköltségi díjak a NEPTUN TR-ben 2021. február 2-tól kerülnek kiírásra, kérjük, folyamatosan kövesse nyomon a befizetési tételkiírásokat.

I. Az önköltségi díj befizetésének menete

Az önköltségi díj befizetésének lépései:

 1. Banki átutalás
 2. Befizetés a NEPTUN TR-ben

A banki átutalás történhet személyesen a bankban, vagy a bank online felületén. A befizetett összeg bankoktól függően kb. 3-5 munkanapon belül kerül az egyéni virtuális gyűjtőszámlájára. A virtuális gyűjtőszámláról való befizetés a Neptun személyes oldalán az alábbiak szerint történik: Pénzügyek - Befizetés - Félévek kiválasztása - Tételek listázása - a befizetendő tétel sorában a Befizet négyzet bejelölése - Befizet gomb - a felugró ablak elolvasása, majd az Igen gomb megnyomása - Virtuális gyűjtőszámlás befizetés bejelölése (automatikusan ez van bejelölve) - Befizet gomb megnyomása.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az intézményi átalakulásból adódóan az Egyetem számlaszáma és gyűjtőszámla számlaszáma megváltozott!

Magánszemélyként történő befizetés:

Kedvezményezett neve: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Kedvezményezett bankszámla száma forintban történő befizetés esetén (hallgatói gyűjtőszámla) (HUF): 11784009-22234797-00000000 (számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt.)

Kedvezményezett bankszámla száma euroban történő befizetés esetén (hallgatói gyűjtőszámla) (EUR): 11763842-00809885-00000000 (számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt.)

Az átutalás közlemény rovatának kötelező tartalma: NK-XXXXXX Hallgató neve

(ahol „NK-” után XXXXXX a Hallgató Neptun kódja, a név pedig a Hallgató Neptunban nyilvántartott neve).

 

Ha a hallgató a saját nevére kér számlát, a számlát a Neptun rendszer automatikusan elkészíti.

A számla Neptun Web felületen a Pénzügyek --> Számlák menüpontban található meg.

Kérjük, hogy az átutalásnál a gyűjtőszámlaszám megadásakor körültekintően szíveskedjék eljárni, nehogy korábbi számlaszámra történjen az utalás!

 

Céges számla igénylése esetén kérjük, az alábbi lépéseket kövesse:

FONTOS, hogy ha a hallgató céges számlát kér vagy önköltségi díját devizában kell fizetnie, akkor az utalás az Egyetem központi bankszámla számára kell történjen!

Az Egyetem központi fő számlaszáma: 11784009-22234780-00000000 (számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt.)

Kérjük az utalás során a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel az elkészült számla "egyéb adatok" részénél kért szöveget. MINTA: +NEP+2019/SZÁMLASZÁM+NEPTUNKÓD

Kérjük, hogy az átutalásnál a számlaszám megadásakor körültekintően szíveskedjék eljárni, nehogy korábbi számlaszámra történjen az utalás!

Amennyiben az önköltségi díját cég fogja kifizetni, a befizetés csak számla alapján történhet. Saját hallgatói Neptun web felületén be tudja állítani az önköltségi díj befizetőjét (ezt kérjük a tétel kiírásától számított 7. napig megtenni, ellenkező esetben saját nevére generálódik a számla). A számlát a Pénzügyek-Számlák menüpontban tudja kinyomtatni a számlakérést követő napon.

Korábban felvitt partner szervezetek ellenőrzése a Pénzügyek – Beállítások - Szervezetek menüpont alatt lehetséges.

Új partner szervezet felvitelére: a Pénzügyek - Beállítások - Szervezetek "Új saját szervezet" „új saját szervezet felvétele” gombra kattintva van lehetőség.

A befizető hozzárendelése az adott kiírt tételhez pl. „Önköltségi díj 2020/21/2” a Pénzügyek - Befizetés menüpontban lehetséges.

 • A befizetendő kiírt tételek sor végén a „+” gombra kell kattintani, a felugró menüben a
 • Befizetőt kiválasztani, befizető típusánál pedig a Szervezetet,
 • Kattintson a Szervezet neve melletti … (három pont) feliratú gombra, majd válassza ki a beállított szervezetet
 • NE jelölje be az „átutalásos számlát kérek” négyzetet,

majd kattintson a mentés gombra.

A generált számlát a Pénzügyek - Számlák menüpontban lehet letölteni és/vagy kinyomtatni a számlakérést követő napon.

A felületen elkészült elektronikus számla csak a Központi Neptun és Oktatásszervezési Osztálytól e-mailben kérve (neptun@szie.hu) módosítható.

Amennyiben az önköltségi díjának egy részét állja a cég, lehetősége van a kiírt tétel megosztására az alábbi módon:

Pénzügyek menü - Befizetés menüpont

 • Ki kell választani az adott félévet, és rá kell kattintani a „Listázás” gombra, hogy megjelenjen a befizetendő tételek sora.
 • Az adott sor végén „+” jelre kattintva a felugró ablakból kiválasztható a Megosztás lehetőség.
 • Meg kell adni az első és második részösszeget, amelyekre a rendszer fel fogja bontani az eredeti kiírást.
 • Megosztás után minden részkiírásnál külön megadandó a befizető személye.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kiírt tétel megosztása nem minősül részletfizetésnek.

FONTOS! Ha az önköltségi díj a megadott fizetési határidőig nem kerül befizetésre, a határidő lejárta után késedelmi díj kerül kiírásra (5.000 Ft).

II. Az önköltségi díjjal kapcsolatban kérhető fizetési kedvezmények

Az önköltségi díjra vonatkozóan az alábbi fizetési kedvezmények kérhetők:

 • önköltségi díj mérséklés képzési időn túli hallgatóknak;
 • önköltségi díj mérséklés szociális helyzet alapján;
 • önköltségi díj mérséklés az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy vagy közeli hozzátartozója részére.

A részletfizetési kérelem és a mérséklési kérelem 2021. február 5. és 2021. február 22. között nyújtható be a NEPTUN TR-en keresztül. Papír alapú vagy más, a NEPTUN TR-ben benyújtható kérelmet az önköltségre vonatkozó fizetési kedvezménnyel kapcsolatban az Egyetem nem fogad el!

A kérelmezési határidő mulasztása jogvesztő!

Céges számla igénylése mellett fizetési kedvezmény kérelem nem adható be!

Amennyiben Diákhitelt igényelt (Diákhitel 1 vagy Diákhitel 2 vagy Diákhitel Plusz) kérjük, hogy részletfizetési kérvényt semmiképpen ne adjon be, a Diákhitelre vonatkozó eljárási rendet jelen tájékoztató III. pontjában találja!

Az önköltségi díjra vonatkozóan egy félévben csak egy típusú fizetési kedvezmény kérelem adható be!

Részletfizetési kérelem benyújtása esetén az Egyetem az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le, melynek keretében a részletfizetési kérelemmel érintett önköltségi díj a Neptun egységes tanulmányi rendszerben automatikusan, a kérelem benyújtását követő napon megbontásra kerül az alábbiak szerint:

 1. részlet: 2021. február 15-ig az önköltségi díj 40%-a;
 2. részlet: 2021. március 15-ig az önköltségi díj 30%-a;
 3. részlet: 2021. április 15-ig az önköltségi díj 30%-a.

A Károly Róbert Campus azon hallgatói, akik tanulmányaikat a jelenlegi képzésükben még a Károly Róbert Főiskolán kezdték meg 2016. július 1-ét megelőzően, részletfizetési kérelmükre a Károly Róbert Főiskola korábbi szabályozása alapján az önköltségi/költségtérítési díjat 5 részletben fizethetik meg az alábbiak szerint:

 1. részlet: 2021. február 10-ig az önköltségi díj 20%-a;
 2. részlet: 2021. március 10-ig az önköltségi díj 20%-a;
 3. részlet: 2021. április 10-ig az önköltségi díj 20%-a;
 4. részlet: 2021. május 10-ig az önköltségi díj 20%-a;
 5. részlet: 2021. június 10-ig az önköltségi díj 20%-a.

Mérséklési kérelem képzési időn túli hallgatóknak: a kérelem abban az esetben nyújtható be, ill. bírálható el pozitívan, ha a hallgató kérelemmel érintett képzésén (tehát a jelenlegi képzési során) aktív féléveinek száma meghaladja a szak képzési idejét.

A képzési időn túli hallgató az alábbiak szerint részesülhet önköltségi díj mérséklésben:

 • 0-5 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 20%-os mértékéig (összegéig),
 • 6-10 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 33%-os mértékéig (összegéig),
 • 11-20 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 66%-os mértékéig (összegéig),
 • 20 felvett kredit felett a hallgató önköltségi díj mérséklésben nem részesülhet.

Mérséklési kérelem szociális helyzet alapján: az önköltségi díj szociális helyzet alapján történő mérsékléséhez a hallgatónak 2021. február 8-ig szociális helyzetfelmérési kérelmet (Ügyintézés/Kérvények menüpont a NEPTUN TR-ben) is be kell nyújtania. Az önköltségi díj szociális helyzet alapján történő mérséklésére csak a képzésben legalább egy félév teljesítését követően van lehetőség. Szociális helyzet alapján legfeljebb az önköltségi díj 30%-a, különös méltánylást érdemlő esetben az 50%-a engedhető el. A szociális helyzet alapján történő mérséklésre csak abban az esetben van mód, ha a hallgató a szociális helyzetfelmérő kérelmet a szükséges dokumentumokkal felszerelve kitöltötte és benyújtotta. Az önköltségi díj szociális alapon történő mérséklésére irányúló kérelmet külön kell benyújtani 2021. február 22-ig és ezen kérelem benyújtása nem helyettesíti a szociális helyzetfelmérő kérelem benyújtását!

Az Egyetemmel munkaviszonyban álló személy legfeljebb 50 % mértékű, a munkaviszonyban álló személy közeli hozzátartozója legfeljebb 25 % mértékű önköltség mérséklésben részesülhet. Ezen kedvezmény igénybe vételére irányuló kérelmet is mérséklési kérelmen lehet előterjeszteni.

A mérséklési kérelmek elbírálási határidői (részletfizetésre nem vonatkoznak):

 • szociális helyzetfelmérő kérelmek benyújtása: folyamatosan, de legkésőbb 2021. február 8-ig (hétfő);
 • szociális helyzetfelmérő kérelmek hiánypótlása: 2021. február 15-ig (hétfő);
 • szociális helyzetfelmérő kérelmek hiánypótlás feldolgozása, bírálata: 2021. február 22-ig (hétfő);
 • az Oktatási Igazgatóság ellenőrzi a képzési időn túli hallgatók mérséklési kérelmeit, majd listát készít az Egyetemi Diákjóléti Bizottság részére az összes benyújtott mérséklési kérelmekről: 2021. február 26. (péntek);
 • az Egyetemi Diákjóléti Bizottság véleményezi a mérséklési kérelmeket (döntés előkészítés): 2021. március 5. (péntek);
 • az Oktatási Igazgatóság az EDJB döntés előkészítése alapján elkészíti a mérséklési kérelmekkel kapcsolatos összesítést, melyet megküld a rektor és a gazdasági főigazgató részére: 2021. március 8. (hétfő);
 • az Egyetem rektora a gazdasági főigazgató egyetértésével dönt a mérséklési kérelmekről: 2021. március 12. (péntek);
 • az Oktatási Igazgatóság átvezeti a kérelmekkel kapcsolatos döntést a Neptun egységes tanulmányi rendszerben: 2021. március 16. (kedd);
 • a mérséklési kérelemmel érintett önköltségi díjak módosított befizetési határideje: 2021. március 23. (hétfő).

A részletfizetési vagy mérséklési kérelem leadása a kiírt önköltségi díjra vonatkozóan az alábbiak szerint lehetséges:

A Pénzügyek / Befizetés / Kiírt tételek menüpontban a pénzügyi kiírás sorának végén található egy + jel, melyre kattintva elérhető a Kérvény leadása opció. Az itt felugró ablakban megjelennek a fizetési kedvezmény kérvények, melyek közül egy adható be.

A leadott kérvény állapota és majd a döntés az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények fülön lesz megtekinthető.

A fizetési kedvezmény kérelmekkel kapcsolatos döntés minden esetben a Neptun egységes tanulmányi rendszeren és e-mailen keresztül kerül közlésre.

A fizetési kedvezmény kérelmekkel kapcsolatban indokolással ellátott felülbírálati kérelem az Egyetem Felülbírálati Bizottságához címezve a döntés közlésétől számított 15 napon belül eltérő rendelkezés hiányában a NEPTUN TR-en keresztül nyújtható be. A részletfizetés ütemezésével és annak mértékével kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs!

III. Önköltségi díj fizetése Diákhitelből

A Diákhitel 1 engedményezési adatlapot az önköltségi díj Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő kiírása után a Neptunból az alábbiak szerint lehet kinyomtatni:

 1. a Neptunban kiírásra kerül a befizetendő összeg (aktív tétel);
 2. a Hallgató saját felületén a Pénzügyek/Befizetés felületen kiválasztja a kiírt aktív tételt, és megnyomja a DIÁKHITEL1 gombot;
 3. kinyomtatja 3 példányban a keletkezett engedményezési adatlapot, kitölti a hiányzó adatokat, aláírja és 2021. február 15-ig leadja az illetékes campus Tanulmányi Osztályon.

A fizetési határidőt az engedményezési adatlap alapján a campus Tanulmányi Osztály fogja módosítani a fizetési határidőt 2021. március 15-ig.

A Diákhitel 2 szerződéssel rendelkező hallgatónak a Neptun rendszerben a Pénzügyek/Beállítás felületen a Diákhitel2 fülön fel kell tölteni a szerződésszámot, mellyel megerősíti a hitel igénybevételét. Ezt csak egyszer kell beírni, de minden félévben meg kell tennie a következőt:

 1. a Neptunban kiírásra kerül a befizetendő összeg (aktív tétel);
 2. a Hallgató saját felületén a Pénzügyek/Befizetés felületen kiválasztja a kiírt aktív tételt, a „+” jel (Lehetőségek) / Diákhitel 2-re kattint és a „Rendben” gombbal elmenti. Ezzel jelzi, hogy az adott félévben valóban Diákhitel2-vel kívánja rendezni a kiírt önköltséget.

Abban az esetben, ha a hallgató nem szeretné igénybe venni a Diákhitel 2-t az adott félévben, akkor a Diákhitel Központ felé kell jelezni a hallgatónak a hitel felfüggesztését. Ha nem így jár el a hallgató, akkor a Diákhitel Központtal történő egyeztetések során az önköltségi díjhoz automatikusan be fog kerülni a diákhitel szerződésszám és az önköltségi díj diákhitelből lesz fizetve.

Amennyiben Diákhitel Plusz konstrukciót kíván igénybe venni, a diakhitel.hu weboldalon a hitelt Önnek kell igényelnie. A kérelem elektronikusan – ügyfélkapuval – aláírható. A Diákhitel Zrt a kért hitelt a hallgató bankszámlájára utalja. Amennyiben ebből kívánja kiegyenlíteni kiírását, a megfelelő összeget át kell utalnia gyűjtőszámlájára, majd kiegyenlítenie a tételét a NEPTUN TR-ben.

Gödöllő, 2021. február 5.

Szalai Ferenc
oktatási igazgató
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Oktatási Igazgatóság

Letölthető tájékoztató (PDF)