Önköltségi díj fizetési tájékoztató

Tájékoztató

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem minden önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatója részére az önköltségi/költségtérítési díj megfizetésével, a diákhitellel és az Egyetemtől kérhető fizetési kedvezményekkel kapcsolatban (2022/23. tanév, őszi félév)

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2022/23. tanév őszi félév önköltségi/költségtérítési díjának (a továbbiakban együttesen: önköltségi díj) befizetési határideje: 2022. szeptember 12. (hétfő) éjfél.

Az önköltségi díjak a NEPTUN TR-ben 2022. augusztus 23-tól kerülnek kiírásra, kérjük, folyamatosan kövesse nyomon a befizetési tételkiírásokat.

Az önköltségi díjat lehetősége van bankkártyával vagy gyűjtőszámlás befizetéssel kiegyenlíteni, erről bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: http://oig.uni-mate.hu/Penzugyi-informaciok

FONTOS! Ha az önköltségi díj a megadott fizetési határidőig nem kerül befizetésre, a határidő lejárta után késedelmi díj kerül kiírásra, 1 napos késedelem esetén is (5.000 Ft).

Amennyiben a 2022/23. tanév őszi félévében passzív félévet fog teljesíteni (tanulmányait szünetelteti), a félévre kiírt önköltségi díjat nem kell megfizetnie!

1. Az önköltségi díjjal kapcsolatban kérhető fizetési kedvezmények

Az önköltségi díjra vonatkozóan az alábbi fizetési kedvezmények kérhetők:

 • részletfizetés;
 • önköltségi díj mérséklés képzési időn túli hallgatóknak;
 • önköltségi díj mérséklés szociális helyzet alapján;
 • önköltségi díj mérséklés az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy vagy közeli hozzátartozója részére.

A részletfizetési kérelem és a mérséklési kérelem 2022. augusztus 23. (az önköltségi díjak kiírásával párhuzamosan) és 2022. szeptember 12. között nyújtható be a NEPTUN TR-en keresztül. Papír alapú vagy más, a NEPTUN TR-ben benyújtható kérelmet az önköltségre vonatkozó fizetési kedvezménnyel kapcsolatban az Egyetem nem fogad el!

A kérelmezési határidő mulasztása jogvesztő!

Céges számla igénylése mellett fizetési kedvezmény kérelem nem adható be!

Amennyiben Diákhitelt igényelt (Diákhitel 1 vagy Diákhitel 2) kérjük, hogy részletfizetési kérvényt semmiképpen ne adjon be, a Diákhitelre vonatkozó eljárási rendet jelen tájékoztató 2. pontjában találja!

Az önköltségi díjra vonatkozóan egy félévben csak egy típusú fizetési kedvezmény kérelem adható be!

Részletfizetési kérelem benyújtása esetén az Egyetem az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le, melynek keretében a részletfizetési kérelemmel érintett önköltségi díj a Neptun egységes tanulmányi rendszerben automatikusan, a kérelem benyújtását követően megbontásra kerül az alábbiak szerint:

 1. részlet: 2022. szeptember 15-ig az önköltségi díj 40%-a;
 2. részlet: 2022. október 15-ig az önköltségi díj 30%-a;
 3. részlet: 2022. november 15-ig az önköltségi díj 30%-a.

Mérséklési kérelem képzési időn túli hallgatóknak: a kérelem abban az esetben nyújtható be, ill. bírálható el pozitívan, ha a hallgató kérelemmel érintett képzésén (tehát a jelenlegi képzési során) aktív féléveinek száma meghaladja a szak képzési idejét.

A képzési időn túli hallgató az alábbiak szerint részesülhet önköltségi díj mérséklésben:

 • 0-5 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 20%-os mértékéig (összegéig),
 • 6-10 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 33%-os mértékéig (összegéig),
 • 11-20 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 66%-os mértékéig (összegéig),
 • 20 felvett kredit felett a hallgató önköltségi díj mérséklésben nem részesülhet.

Mérséklési kérelem szociális helyzet alapján: az önköltségi díj szociális helyzet alapján történő mérsékléséhez a hallgatónak 2022. szeptember 9-ig szociális helyzetfelmérési kérelmet is (Ügyintézés/Kérvények menüpont a NEPTUN TR-ben) be kell nyújtania. Az önköltségi díj szociális helyzet alapján történő mérséklésére csak a képzésben legalább egy félév teljesítését követően van lehetőség. Szociális helyzet alapján legfeljebb az önköltségi díj 30%-a, különös méltánylást érdemlő esetben az 50%-a engedhető el. A szociális helyzet alapján történő mérséklésre csak abban az esetben van mód, ha a hallgató a szociális helyzetfelmérő kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt benyújtotta. Az önköltségi díj szociális alapon történő mérséklésére irányúló kérelmet külön kell benyújtani 2022. szeptember 12-ig és ezen kérelem benyújtása nem helyettesíti a szociális helyzetfelmérő kérelem benyújtását, tehát az önköltségi díj szociális alapon történő mérsékléséhez mindkét kérelmet be kell nyújtani!

A szociális helyzetfelméréssel kapcsolatban bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: http://oig.uni-mate.hu/content/szocialis-helyzetfelmeres-szocialis-osztondij

Az Egyetemmel munkaviszonyban álló személy legfeljebb 50 % mértékű, a munkaviszonyban álló személy közeli hozzátartozója legfeljebb 25 % mértékű önköltség mérséklésben részesülhet. Ezen kedvezmény igénybevételére irányuló kérelmet is mérséklési kérelmen lehet előterjeszteni.

A mérséklési kérelmek elbírálási határidői (részletfizetésre nem vonatkoznak):

 • szociális helyzetfelmérő kérelmek benyújtása: folyamatosan, de legkésőbb 2022. szeptember 9-én (péntek) 15.00 óráig;
 • szociális helyzetfelmérő kérelmek hiánypótlása: 2022. szeptember 16-ig (péntek) 15.00 óráig;
 • szociális helyzetfelmérő kérelmek hiánypótlás feldolgozása, bírálata: 2022. szeptember 21-ig (szerda);
 • az Egyetemi Diákjóléti Bizottság döntése a szociális helyzet pontszámokról: 2022. szeptember 23-ig (péntek);
 • jogorvoslati kérelem benyújtásának időszaka a szociális helyzetfelmérés eredményével szemben: 2022. szeptember 24. (szombat) 8:00 órától 15 napig (szociális ösztöndíj, alaptámogatás, lakhatási célú szociális ösztöndíj és/vagy szociális alapú önköltség mérséklési kérelmet a jogorvoslati kérelem benyújtása mellett is szükséges benyújtani, ezen kérelmek elbírálása során az EDJB a szociális helyzetfelmérés felülbírálatával kapcsolatos döntést figyelembe veszi).
 • az Oktatási Igazgatóság ellenőrzi a képzési időn túli hallgatók mérséklési kérelmeit, majd listát készít az Egyetemi Diákjóléti Bizottság részére az összes benyújtott mérséklési kérelmekről: 2022. szeptember 30. (péntek);
 • az Egyetemi Diákjóléti Bizottság véleményezi a mérséklési kérelmeket (döntés előkészítés): 2022. október 5-ig (szerda);
 • az Oktatási Igazgatóság az EDJB döntés előkészítése alapján elkészíti a mérséklési kérelmekkel kapcsolatos összesítést, melyet megküld a rektor és a gazdasági főigazgató részére: 2022. október 7-ig (péntek);
 • az Egyetem rektora a gazdasági főigazgató egyetértésével dönt a mérséklési kérelmekről: 2022. október 12-ig (szerda);
 • az Oktatási Igazgatóság átvezeti a kérelmekkel kapcsolatos döntést a Neptun egységes tanulmányi rendszerben: 2022. október 14. (péntek);
 • a mérséklési kérelemmel érintett önköltségi díjak módosított befizetési határideje: 2022. október 22. (szombat).

A részletfizetési vagy mérséklési kérelem leadása a kiírt önköltségi díjra vonatkozóan az alábbiak szerint lehetséges:

A Pénzügyek / Befizetés / Kiírt tételek menüpontban a pénzügyi kiírás sorának végén található egy + jel, melyre kattintva elérhető a Kérvény leadása opció. Az itt felugró ablakban megjelennek a fizetési kedvezmény kérvények, melyek közül egy adható be.

A leadott kérvény állapota és majd a döntés az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények fülön lesz megtekinthető.

A fizetési kedvezmény kérelmekkel kapcsolatos döntés minden esetben a Neptun egységes tanulmányi rendszeren és e-mailen keresztül kerül közlésre.

A fizetési kedvezmény kérelmekkel kapcsolatban indokolással ellátott felülbírálati kérelem az Egyetem Felülbírálati Bizottságához címezve a döntés közlésétől számított 15 napon belül a hfb@uni-mate.hu e-mail címre nyújtható be. A részletfizetés ütemezésével és annak mértékével kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs!

2. Önköltségi díj fizetése Diákhitelből

A Diákhitel 2 szerződéssel rendelkező hallgatónak a NEPTUN TR-ben a Pénzügyek/Beállítás felületen a Diákhitel2 fülön fel kell tölteni a szerződésszámot, mellyel megerősíti a hitel igénybevételét.

Ezt csak egyszer kell beírni, de minden félévben meg kell tennie a következőt:

 1. a Neptunban kiírásra kerül a befizetendő összeg (aktív tétel);
 2. a Hallgató saját felületén a Pénzügyek/Befizetés felületen kiválasztja a kiírt aktív tételt, a „+” jel (Lehetőségek) / Diákhitel 2-re kattint és a „Rendben” gombbal elmenti. Ezzel jelzi, hogy az adott félévben valóban Diákhitel2-vel kívánja rendezni a kiírt önköltséget.

Abban az esetben, ha a hallgató nem szeretné igénybe venni a Diákhitel 2-t az adott félévben, akkor a Diákhitel Központ felé kell jelezni a hallgatónak a finanszírozás felfüggesztését. Ha nem így jár el a hallgató, akkor a Diákhitel Központtal történő egyeztetések során az önköltségi díjhoz automatikusan be fog kerülni a diákhitel szerződésszám és az önköltségi díj diákhitelből lesz fizetve.

3. céges számla igénylése

Cég (pl. munkáltató) nevére szóló számla igénylése esetén kérjük a http://oig.uni-mate.hu/Penzugyi-informaciok oldalon elérhető tájékoztató szerint szíveskedjen eljárni (Tájékoztató kiírt tételek (önköltségi díj, kérelmi díjak, szolgáltatási díjak és egyéb tételek) befizetéséről 3. fejezete)

Gödöllő, 2022. augusztus 19.

Szalai Ferenc
oktatási igazgató

Letölthető tájékoztató 2022/23. tanév őszi félév (PDF)

Archívum

Letölthető tájékoztató 2021/22. tanév tavaszi félév (PDF)

Letölthető tájékoztató 2021/22. tanév őszi félév (PDF)

Letölthető tájékoztató 2020/21. tanév tavaszi félév (PDF)