Tájékoztató a 2020/21. tanév őszi félév megkezdésével kapcsolatban

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2020/21. tanév őszi félévének időbeosztása elérhető az Oktatási Igazgatóság honlapján az alábbi linken: http://oig.szie.hu/content/tan%C3%A9v-id%C5%91beoszt%C3%A1sa

I. Beiratkozás/bejelentkezés

A tanév időbeosztása alapján tájékoztatom, hogy az őszi félév bejelentkezési/beiratkozási időszaka 2020. augusztus 27-én kezdődik és szeptember 6-án zárul.

A 2020/21. tanév őszi félévére felvételt nyert hallgatóknak a beiratkozással kapcsolatos információk elérhetők a gólyáknak szóló oldalon: http://oig.szie.hu/content/g%C3%B3ly%C3%A1knak-2020

Ezúton is felhívjuk az első éves hallgatók figyelmét a beiratkozási kérelem (és az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók figyelmét a képzési szerződés) kitöltésének fontosságára, továbbá a megküldött és közzétett beiratkozási időpontokban pontosan jelenjenek meg, mert tájékoztatást fognak kapni a tanulmányokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokról, tudnivalókról!

II. Tantárgyfelvétel

A tantárgyfelvételi időszak első része 2020. augusztus 27-én kezdődik és szeptember 2-án zárul, a tantárgyfelvételi időszak második része (tantárgyfelvételi és módosítási időszak) 2020. szeptember 5-én kezdődik és 2020. szeptember 13-án zárul. 2020. szeptember 3-án és 4-én fogják az Egyetem munkatársai a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti létszámkorlát alatti szabadon választható tantárgyakat, továbbá az oktató szervezeti egységek jelzése alapján indítani nem kívánt szabadon választható tárgyakat letiltani.

Az augusztusi kezdésű levelező munkarendű képzések, továbbá a Gépészmérnöki Kar egyes képzésein a bejelentkezési és tantárgyfelvételi időszak a tanév időbeosztása szerint már megkezdődött, a zárási időpontok ezen képzések esetében is megegyeznek az általános határidőkkel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tantárgyfelvétel nélkül nem lehet aktív félévet teljesíteni, továbbá tantárgyfelvételre csak abban az esetben van lehetőség, ha aktív félév teljesítésére bejelentkezett. Aktív félévre bejelentkezni, továbbá tantárgyat felvenni csak abban az esetben lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési határidejű aktív befizetési kötelezettsége az Egyetem felé, ideértve a korábbi félévekben keletkezett tartozásokat is.

III. Oktatás az őszi félévben

A Szent István Egyetem 2020/2021. tanév őszi félévi oktatási tevékenysége megszervezésének egyes kérdéseiről a koronavírus-járvánnyal összefüggésben c. 1/2020. (VIII.6.) számú rektori utasítás alapján felhívjunk szíves figyelmüket, hogy az őszi félévben az oktatás személyes és nem személyes jelenlét módszereinek kombinációjával vagy adott képzés vagy tantárgy vonatkozásában kizárólag nem személyes jelenléttel valósul meg. A tantárgyak oktatói a tantárgy követelményrendszerében kötelesek az oktatás módját rögzíteni, ezért kérjük Önöket, hogy a tantárgyaikat mielőbb vegyék fel, mert így kaphatnak majd információkat a személyes és nem személyes oktatásra vonatkozóan.

Az utasítás elérhető az alábbi linken: https://szie.hu/sites/default/files/1-2020-rektori-utasitas.pdf

IV. NEPTUN TR ütemezett indítása

Mind a bejelentkezés, mind a tantárgyfelvétel az érintett hallgatók nagy száma miatt és a Neptun rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében az egyes campusok, karok és képzéstípusok között ütemezetten fog indulni.

Az ütemezés ITT érhető el.

V. Önköltségi/költségtérítési díj megfizetése

Az önköltséges/költségtérítéses hallgatók részére az önköltségi díj megfizetésével és az igényelhető fizetési kedvezményekkel, továbbá a diákhitellel kapcsolatban külön tájékoztatót adunk ki.

VI. Szabályzatok változása

Tájékoztatjuk, hogy 2020. augusztus 1-vel a Kaposvári Egyetem és a korábbi Szent István Egyetem egyesülésével új Egyetem jött létre Szent István Egyetem néven. Az új Egyetem szabályzatait, így a Hallgatói Követelményrendszer egyes szabályzatait és azok mellékleteit (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat, Felvételi Szabályzat, Doktori Szabályzat, Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, Kollégiumi Szabályzat) megtalálja az Egyetem honlapján.

A szabályzatok SZIE azonosítóval és jelszóval történő bejelentkezést követően az alábbi oldalon érhetők el: https://szie.hu/munkatarsaknak/szent-istvan-egyetem-alapito-okirata-es-egyeb-szabalyzatai

VII. Tájékoztatás SZIE azonosítóról és jelszóról és levelezési rendszerről

A Szent István Egyetemen (továbbiakban Egyetem) az informatikai rendszerek elérése egységes felhasználói azonosítóval történik. Ezt az azonosítót SZIE azonosítónak nevezzük, a hallgatók esetén megegyezik a Neptun azonosítóval.

Az azonosító, illetve a hozzá kapcsoló e-mail fiók automatikusan létrehozásra kerül a jogviszony létrejöttekor. A fiók le van tiltva, aktiválásig nem használható.

Az azonosító aktiválása a https://joker.szie.hu oldalon tehető meg, kezdeti jelszóként az Ne szócska után a felhasználó születési dátumát megadva (pl. Ne19850206). A fiók aktiválása egy kötelező jelszócsere keretében valósul meg.

A levelezési rendszer használatával kapcsolatos tájékoztató elérhető itt: https://ifo.szie.hu/hu/utmutato-hallgatoknak

Gödöllő, 2020. augusztus 25.

Szalai Ferenc s.k.
ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató
Szent István Egyetem
Oktatási Igazgatóság

Letölthető tájékoztató (PDF)