Hallgatók által fizetendő különeljárási és szolgáltatási díjak

Szolgáltatási és kérelmi díjak

Megnevezés

Szabályozási hely

Összeg

Általános tanulmányi kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

2.500 Ft/kérelem

Átjelentkezési kérelem (más felsőoktatási intézményből)

TVSZ és 4. sz. függeléke

5.000 Ft

Átsorolási kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Dékáni méltányossági kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

10.000 Ft/kérelem

Duális képzésre váltás kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Duális képzés leadása kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Felülbírálati kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Fogyatékosság miatti kedvezmény igénybevétele kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Hallgatói jogviszony megszüntetése

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Igazoláskérő kérelem (hallgatói jogviszony igazolás, kreditigazolás, törzslap kivonat)

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes, de az igazoláshoz kapcsolódó díjtételt meg kell fizetni

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

1.000 Ft/tantárgy

Kifogásbejelentő kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Munkatapasztalat beszámítása iránti kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

3.000 Ft/alkalom

Részismereti képzésre irányuló kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Második specializáció felvétele kérelem (szakirány, specializáció, iparági technológia, modul, műveltségterület)

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Specializációváltási kérelem (szakirány, specializáció, iparági technológia, modul, műveltségterület)

TVSZ és 4. sz. függeléke

5.000 Ft/kérelem

Szakdolgozat / diplomadolgozat témaváltási kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Képzésváltás intézményen belül kérelem (szak, munkarend, telephely)

TVSZ és 4. sz. függeléke

5.000 Ft

 

Megnevezés

Szabályozási hely

Összeg

Tantárgybefogadási kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

- más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgatóknak, továbbá korábban teljesített tantárgyak befogadása esetén: 3.000 Ft/tantárgy;

- intézményen belüli képzésváltásnál, felsőoktatási szakképzésről alapképzésre történő befogadásnál, a hallgató ugyanazon képzésre történő újrafelvételénél és az Egyetem által engedélyezett részképzés alatt teljesített tantárgyaknál ingyenes

Vendéghallgatói jogviszony iránti kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Vizsgaidőszak hosszabbítási kérelem (vizsgaidőszakon kívüli vizsga)

TVSZ és 4. sz. függeléke

2.500 Ft/kérelem

Záródolgozat / Szakdolgozat / diplomadolgozat / Portfólió titkosítási kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Késedelmi és mulasztási díjak

Megnevezés

Szabályozási hely

Összeg

Bármilyen évközi tanulmányi kötelezettség határidőn túli teljesítése, kivéve a jelen mellékletben külön nevesített eseteket

 

2.500 Ft

Ismétlő javítóvizsga díja

 

2.500 Ft/alkalom

Igazolatlan távolmaradás a vizsgáról

 

5.000 Ft/alkalom

Késedelmes aktiválási kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

3.000 Ft

Késedelmes passziválási kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

ingyenes

Rendkívüli passziválási kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

3.000 Ft

Késedelmes tantárgyfelvételi kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

3.500 Ft/tantárgy

Késedelmes tantárgyleadási kérelem

TVSZ és 4. sz. függeléke

3.500 Ft/tantárgy

 

Megnevezés

Szabályozási hely

Összeg

Szakmai gyakorlat fogadóigazolásának, illetve gyakorlatot igazoló napló határidőn túli leadása - hetente

 

5.000 Ft

Záródolgozat/ szakdolgozat/ diplomamdolgozat/ portfólió témaválasztásának késedelmes leadása

TVSZ

4.000 Ft/megkezdett hét

Záródolgozat/ Szakdolgozat/ diplomadolgozat/ portfólió késedelmes leadása

TVSZ

10.000 Ft/hét

Záróvizsga ismétlés díja első alkalommal

 

15.000 Ft

Záróvizsga ismétlése második és további alkalommal

 

25.000 Ft

Önköltségi/költségtérítési díj késedelmes befizetése

HJT

5.000 Ft/díjtétel

10.000 Ft feletti tételt érintő befizetési kötelezettség késedelmes teljesítése (kivéve önköltségi/költségtérítési díj), engedély hiányában

HJT

2.500 Ft/díjtétel

Diákigazolvány érvényesítő matrica pótlása

 

3.500 Ft

Kreditteljesítménnyel kapcsolatos díjak

Megnevezés

Szabályozási hely

Összeg

Kredittúllépés (KKK szerint előírt + 10 %-on felüli), kreditenként

 

6.000 Ft/kredit, részképzés során teljesített és befogadott tantárgyak után ingyenes

Részismereti képzés díja

TVSZ

10 kreditig 60.000 Ft, a fölött kreditenként 6.000 Ft

Tantárgyújrafelvétel díja

 

2.000 Ft/tantárgy, maximum 40.000 Ft/félév

Vendéghallgatói jogviszony - kreditenként (önköltséges hallgatók számára)

 

6.000 Ft/kredit

Hitelesítési és másodlat kiállítási díjak

Megnevezés

Szabályozási hely

Összeg

Hitelesített magyar nyelvű tantárgyi tematika kiállítása

 

2.500 Ft/tantárgy

Hitelesített leckekönyv másolat / hitelesített oklevél másolat  - oldalanként

 

500 Ft/oldal

Leckekönyv másodlat

 

20.000 Ft + illeték

Oklevél másodlat

 

15.000 Ft + illeték

Oklevélmelléklet másodlat

 

15.000 Ft + illeték

Kreditigazolás kiállítása

 

hallgatói jogviszony keretében az első példány félévente ingyenes, minden további példány és hallgatói jogviszonyon kívüli kiállítás 3.000 Ft/példány

Törzslap- kivonat kiállítása

 

hallgatói jogviszony keretében az első példány félévente ingyenes, minden további példány és hallgatói jogviszonyon kívüli kiállítás 10.000 Ft/példány