2020/21. tanév tavaszi félév megkezdése

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2020/21. tanév időbeosztása elérhető az Oktatási Igazgatóság honlapján az alábbi linken: http://oig.szie.hu/content/tan%C3%A9v-id%C5%91beoszt%C3%A1sa

I. Beiratkozás/bejelentkezés

A tanév időbeosztása alapján tájékoztatom, hogy a tavaszi félév bejelentkezési/beiratkozási időszaka az alábbiak szerint kezdődik:

 • Gödöllői Campus, levelező munkarendű képzések: 2021. január 18. 8.00 óra;
 • Gödöllői Campus, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar: 2021. január 26. 8.00 óra;
 • Gödöllői Campus, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar: 2021. január 26. 11.00 óra;
 • Gödöllői Campus, Gépészmérnöki Kar: 2021. január 26. 14.00 óra;
 • Károly Róbert Campus: 2021. január 26. 14.00 óra;
 • Budai Campus, Élelmiszertudományi Kar: 2021. január 27. 8.00 óra;
 • Budai Campus, Kertészettudományi Kar: 2021. január 27. 11.00 óra;
 • Budai Campus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: 2021. január 27. 14.00 óra;
 • Budai Campus, Tájépítészeti és Településtervezési Kar: 2021. január 27. 14.00 óra;
 • Kaposvári Campus, Pedagógiai Kar: 2021. január 28. 8.00 óra;
 • Kaposvári Campus, Rippl-Rónai Művészeti Kar: 2021. január 28. 8.00 óra;
 • Kaposvári Campus, Agrár- és Környezettudományi Kar: 2021. január 28. 11.00 óra;
 • Kaposvári Campus, Gazdaságtudományi Kar: 2021. január 28. 11.00 óra;
 • Georgikon Campus: 2021. január 28. 14.00 óra.

A bejelentkezési időszak 2021. február 7-én éjfélkor zárul.

A 2020/21. tanév tavaszi félévére a keresztféléves felvételi eljárás során felvételt nyert hallgatóknak a beiratkozással kapcsolatos információk elérhetők a gólyáknak szóló oldalon: http://oig.szie.hu/content/g%C3%B3ly%C3%A1knak-2021

Ezúton is felhívjuk a keresztfélévre felvételt nyert hallgatók figyelmét a beiratkozási kérelem (és az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók figyelmét a képzési szerződés) kitöltésének fontosságára, továbbá a megküldött és közzétett beiratkozási időpontokban pontosan jelenjenek meg, mert tájékoztatást fognak kapni a tanulmányokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokról, tudnivalókról!

II. Tantárgyfelvétel

A tantárgyfelvételi időszak első részének kezdete az adott campusnál/karnál megegyezik a bejelentkezési időszak kezdetével és 2021. február 3-án zárul, a tantárgyfelvételi időszak második része (tantárgyfelvételi és módosítási időszak) 2021. február 6-án kezdődik és 2021. február 14-én zárul. 2021. február 4-én és 5-én fogják az Egyetem munkatársai a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti létszámkorlát alatti szabadon választható tantárgyakat, továbbá az oktató szervezeti egységek jelzése alapján indítani nem kívánt szabadon választható tárgyakat letiltani. A Gödöllői Campus levelező munkarendű képzésein a tantárgyfelvételi időszak 2021. január 18-án kezdődik, minden más tantárgyfelvétellel kapcsolatos határidő nem tér el az általános időpontoktól.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tantárgyfelvétel nélkül nem lehet aktív félévet teljesíteni, továbbá tantárgyfelvételre csak abban az esetben van lehetőség, ha aktív félév teljesítésére bejelentkezett. Aktív félévre bejelentkezni, továbbá tantárgyat felvenni csak abban az esetben lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési határidejű aktív befizetési kötelezettsége az Egyetem felé, ideértve a korábbi félévekben keletkezett tartozásokat is.

III. Oktatás a tavaszi félévben

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-a szerint a védelmi intézkedéseket – így a felsőoktatási intézményeket érintő korlátozások – 2021. február 1-ig kell alkalmazni. Az ezt követő időszak korlátozásairól még nincs információ, ezért jelen pillanatban a tavaszi félév oktatásának módjáról tájékoztatást nem tudunk adni. A 2021. február 1. előtt megtartásra kerülő tanórák – így különösen a gödöllői levelező képzések tanórái – nem személyes jelenléttel kerülnek megtartásra.

IV. Önköltségi/költségtérítési díj megfizetése

Az önköltséges/költségtérítéses hallgatók részére az önköltségi díj megfizetésével és az igényelhető fizetési kedvezményekkel, továbbá a diákhitellel kapcsolatban külön tájékoztatót adunk ki.

V. Szabályzatok elérhetősége

A Hallgatói Követelményrendszer egyes szabályzatait és azok mellékleteit (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat, Felvételi Szabályzat, Doktori Szabályzat, Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, Kollégiumi Szabályzat) megtalálja az Egyetem honlapján. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Egyetem átalakulásával kapcsolatban a szabályzatok változni fognak. Az Egyetem neve 2021. február 1-től: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.

A hatályos szabályzatok SZIE azonosítóval és jelszóval történő bejelentkezést követően az alábbi oldalon érhetők el: https://szie.hu/munkatarsaknak/szent-istvan-egyetem-alapito-okirata-es-egyeb-szabalyzatai

VI. Tájékoztatás SZIE azonosítóról és jelszóról és levelezési rendszerről

A Szent István Egyetemen (továbbiakban Egyetem) az informatikai rendszerek elérése egységes felhasználói azonosítóval történik. Ezt az azonosítót SZIE azonosítónak nevezzük, a hallgatók esetén megegyezik a Neptun azonosítóval.

Az azonosító, illetve a hozzá kapcsolódó e-mail fiók automatikusan létrehozásra kerül a hallgatói jogviszony létrejöttekor. A fiók le van tiltva, aktiválásig nem használható.

Az azonosító aktiválása a https://joker.szie.hu oldalon tehető meg, kezdeti jelszóként az Ne szócska után a felhasználó születési dátumát megadva (pl. Ne19850206). A fiók aktiválása egy kötelező jelszócsere keretében valósul meg.

A levelezési rendszer használatával kapcsolatos tájékoztató elérhető itt: https://ifo.szie.hu/hu/utmutato-hallgatoknak

Gödöllő, 2021. január 18.

Szalai Ferenc s.k.
ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató
Szent István Egyetem
Oktatási Igazgatóság

Letölthető tájékoztató (PDF)